Hyppää pääsisältöön

KTJ-rekisterinpidon käyttäjien hallinta

KTJ-rekisterinpito on tarkoitettu kiinteistörekisteriä ylläpitävien kuntien käyttöön. Sovellus on tarkoitettu ainoastaan tietojen ylläpitoon. Asiakaspalveluun ja aineistojen selailuun käytetään Kiinteistötietopalvelua.

Sovelluksen käytöstä tehdään sopimus kunnan ja Maanmittauslaitoksen välillä.

Kirjaudu KTJ-rekisterinpitoon

Käyttövaltuushallinta

KTJ-rekisterinpidon käyttövaltuushallinnassa organisaation yhteyshenkilö voi hallinnoida organisaation tietoja, käyttäjiä ja valtuuksia. Käyttövaltuushallintaan kirjauduttaessa käytetään vahvaa tunnistautumista. Katso ohjeet vahvan tunnistautumisen käyttöönotosta (pdf).

Yksittäinen käyttäjä voi tarkistaa omat käyttäjätiedot ja vaihtaa salasanan palveluun.

Kirjaudu käyttövaltuushallintaan 
(käytä vahvaa tunnistautumista)

Käyttövaltuushallinnan käyttöohje:

Uudet käyttäjät

Kunnan rekisterinpidosta vastaava kiinteistöinsinööri tai kaupungingeodeetti on nimetty KTJ-rekisterinpidon yhteyshenkilöksi. Mikäli yhteyshenkilöllä on käytössään vahva tunnistautumismenetelmä, voi yhteyshenkilöllä hakea rekisterinpito-oikeuksia uusille käyttäjille käyttövaltuushallinnan kautta. Muussa tapauksessa ota yhteyttä asiakastukeen tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi.

KTJ-rekisteripidon oikeuksista luopuminen

Yhteyshenkilö voi poistaa rekisterinpito-oikeudet käyttäjältä käyttövaltuushallinnan kautta. Käyttöoikeuden poiston voi ilmoittaa myös sähköpostitse tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi. 

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Ongelmia palvelun käytössä?