Hoppa till huvudinnehåll

Behörighetshantering för FDS-registerföring

FDS-registerföring är avsedd för fastighetsregisterförande kommuner. Applikationen lämpar sig endast för att upprätthålla uppgifter. Fastighetsdatatjänsten kan användas för kundtjänst eller för att bläddra i kartor.

Kommunen avtalar med Lantmäteriverket om användningen av applikationen.

Logga in i FDS-registerföring

Behörighetshantering

Via behörighetshanteringen för FDS-registerföringen kan organisationens kontaktperson administrera organisationens uppgifter, användare och behörigheter. Stark autentisering används vid inloggning i behörighetshanteringen. Se våra anvisningar om ibruktagande av stark autentisering (på finska).

Enskilda användare kan kontrollera sina egna användaruppgifter och byta lösenord.

Logga in i behörighetshanteringen

(använd stark autentisering)

Behörighetshanteringens bruksanvisning:

Nya användare

Den fastighetsingenjör som ansvarar för registerföringen i kommunen eller stadsgeodeten har utnämnts till kontaktperson för FDS-registerföring. Om kontaktpersonen har tillgång till en stark autentiseringsmetod, kan kontaktpersonen ansöka om registerföringsrättigheter till nya användare via behörighetshanteringen. I annat fall kan du kontakta kundstöd tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi.

Avstående från rättigheter i FDS-registerföringen

Kontaktpersonen kan ta bort en användares registerföringsrättigheter via behörighetshanteringen. Du kan meddela att du tagit bort en användarrättighet även per e-post: tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi.

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.

Problem med att använda tjänsten?