Hyppää pääsisältöön

Kuntien kantakarttarasterit

Kantakarttarastereita käytetään taustakarttoina Kiinteistötietopalvelu- ja KTJkii-rekisterinpitosovelluksissa. Kantakarttarasterit näkyvät mustavalkoisena viivapiirroksena mittakaavoissa 1: 4 000, 1 : 2 000, 1 : 1 000 ja 1 : 500.

Sopimuksen tehneet kunnat toimittavat kantakartta-aineistonsa sovellusten käyttöön.  Alueilla, jossa ei ole kantakarttaa, sovelluksisissa käytetään taustakarttana Maanmittauslaitoksen Maastokarttaa. Kantakartalla kuvattavia kohteita ovat mm. rakennukset ja rakenteet, liikenneväylät, erilaiset maa- ja vesialueet, korkeustiedot ja nimistö.

Rasteriaineistojen käyttöehdot

KTJ-selaintietopalvelu tulee tietojen käytettävyyden parantamiseksi sisältämään orientoivaa kartta- ja osoiteaineistoa, joka ei ole laissa määriteltyä KTJ:n tietosisältöä.

Maanmittauslaitos hallinto-organisaationa sopii ko. aineistojen tuottajien kanssa käyttöoikeudesta KTJ-selaintietopalvelun yhteydessä seuraavien periaatteiden mukaisesti.

Käyttötarkoitus

Orientoivaa kartta- ja osoiteaineistoa saa käyttää vain KTJ-lain mukaiseen käyttötarkoitukseen KTJ-selaintietopalvelussa ja KTJkii-rekisterinpitosovelluksessa.

Käyttöoikeuskorvaus

Orientoivan aineiston käytöstä peritään KTJ-selaintietopalvelun maksullisilta käyttäjiltä kiinteää korvausta. Tästä saadut tulot jaetaan aineistoja luovuttaneiden kesken. Kuitenkin ne viranomaiset, joilla on oikeus käyttää KTJ-tietopalvelua teknisen käyttöyhteyden kautta maksutta, saavat käyttää myös orientoivaa aineistoa KTJ-selaintietopalvelun yhteydessä maksutta.

Käyttöoikeuskorvaus orientoivasta aineistosta muodostuu seuraavasti:

Käyttäjiltä peritty käyttöoikeuskorvaus jaetaan kaikkien taustakarttaa toimittaneiden osapuolien kesken toimitetun aineiston suhteellisen painoarvon mukaisesti. Eri mittakaavaisten aineistojen suhteellinen painoarvo saadaan jakamalla toimitetun alueen pinta-ala toimitetun aineiston nimellismittakaavalla. Esimerkiksi 20 000 neliökilometriä MML:n 1:20 000 maastokarttaa antaa tekijäksi 1 kun vastaava alue 1:500 kantakarttaa antaa tekijäksi 40.

Kiinteistötunnuksiin liitettyjen osoitetietojen korvaus määräytyy luovutettujen osoitteiden suhteessa. Maksullisista osoitehauista kertyneet tulot vähennettynä VRK:n osoitteiden käytöstä aiheutuneilla menoilla jaetaan osoiterekisterin luovuttaneiden kesken palveluun luovutettujen osoitteiden suhteessa.

Kopiointi-/julkaisuoikeuskorvaus

Tässä käsitellään ainoastaan KTJ-selaintietopalvelusta vakiotulosteina saatavia tyypillisesti A4 -kokoisia karttaotteita ja niiden kopioimista sellaisenaan.

Hallinto-organisaatiolla on oikeus myöntää tietopalvelun käyttäjille korvausta vastaan KTJ:sta tulostetuille karttaotteille kopiointi- ja/tai julkaisulupia. Hallinto-organisaation voi myöntää em. luvan vain KTJ-selaintietopalvelusta tulosteina saataville yksittäisiä kiinteistöjä kuvaaville taustakarttaa sisältäville tulosteille silloin, kun niiden julkaiseminen on tietopalvelun käyttäjälle perusteltua. Tyypillinen tapaus on esimerkiksi kiinteistönvälittäjä, joka haluaa julkaista otteen välitettävästä kiinteistöstä verkkopalvelussaan tai jakaa otetta kohteeseen tutustuville asiakkaille. Kopiointiluvasta käyttäjältä peritään kiinteä kuukausittainen korvaus, joka oikeuttaa sovittuun määrää kopioita vuodessa. Julkaisemisesta webissä verkkopalvelun yhteydessä peritään keskimäärin vuoden aikana verkkopalvelussa julkaistujen karttaotteiden määrän mukainen korvaus.

KTJ:n karttaotteille myönnetyistä julkaisuluvista perityt maksut tuloutetaan kartta-aineistojen omistajille samalla kaavalla kuin käyttöoikeuskorvaus itse kartta-aineistostakin.

Korvausten maksusta

Periaatteen mukaisesti kaikki orientoivan aineiston käytöstä perityt korvaukset jaetaan jälkikäteen aineistoja toimittaneille palvelussa olevan aineiston suhteessa. Maksatus tapahtuu vuosittain tammikuussa edellisen vuoden laskutuksen valmistuttua.