Använd en aktielägenhet som säkerhet för lån

Långivaren  (vanligen banken) ansöker om registrering av pantsättning när en aktielägenhet används som säkerhet för ett lån. Pantsättningen registreras i Lantmäteriverkets register och den ersätter förfarandet där aktiebrevet ges som pant till långivaren.

För att pantsättningen ska kunna registreras ska äganderätten till aktielägenheten vara registrerad i Lantmäteriverkets elektroniska register. Du kan med disponenten eller Lantmäteriverkets kundservice kontrollera huruvida ditt bostadsbolags aktiebok redan har förts in i bostadsdatasystemet och huruvida äganderätten är registrerad i elektroniskt format. Registrering av pantsättning kan även sökas samtidigt som äganderätten registreras. Pantsättningen av aktielägenheten kan registreras till lägenhetens hela värde eller till ett visst eurobelopp.

För ansökan behövs samtycke av den ägare vars andel ska pantsättas. Samtycket ges i första hand med en samtyckeskod som ska sökas via Lantmäteriverkets e-tjänst (koden införs hösten 2019). Samtycket kan också visas med till exempel en kopia av pantsättningsförbindelsen eller med någon annan utredning av vilken ägarens samtycke till pantsättning framgår.

Pantsättningen av aktielägenheten registreras i det offentliga bostadsdatasystemet. Därefter visas uppgiften om pantsättningen i aktielägenhetsutskriften.

Så här ansöker du om registrering av pantsättning

  1. Kontrollera att ditt bostadsbolags aktiebok har förts in i bostadsdatasystemet.
  2. Kontrollera att äganderätten till aktielägenheten är registrerad i elektroniskt format.
  3. Fyll i ansökan för att registrera pantsättningen av aktielägenheten.
  4. Skicka ansökan och ägarens samtycke till registrering av pantsättningen till Lantmäteriverket per e-post eller post.

 

I en anteckning om pantsättning som registrerats i bostadsdatasystemet kan man ändra belopp och företrädesordning. Som en "annan ändring" kan registreras en ändring i panthavarens namn eller FO-nummer vid fusion eller delning. Anteckningen om pantsättning kan också tas bort helt och hållet. Ändring eller borttagning av anteckning om pantsättning förutsätter att pantsättningen har registrerats i bostadsdatasystemet.

För ändring av anteckning om pantsättning behövs samtycke av den vars ställning försvagas på grund av ändringen. För borttagning av anteckning om pantsättning behöver samtycke inte fogas ansökan, om sökanden är den panttagare som antecknats i registret.

Fyll i ansökan om borttagning eller ändring av anteckning om pantsättning av aktielägenhet.

Pantsättning av aktielägenhet

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7482101000
Inskrivning eller ändring av pantsättning
25,00 Ingen moms