Hoppa till huvudinnehåll

Använd en aktielägenhet som säkerhet för lån

När en aktielägenhet används som säkerhet för ett lån ansöker långivaren (vanligen banken) om registrering av pantsättningen. Pantsättningen registreras i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem och den ersätter förfarandet där aktiebrevet ges som pant till långivaren.

För att pantsättningen ska kunna registreras ska det finnas en elektronisk anteckning om äganderätten till aktielägenheten i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem. Registrering av pantsättning kan även sökas samtidigt som äganderätten registreras. Du kan med disponenten eller Lantmäteriverkets kundservice kontrollera huruvida ditt bostadsbolags aktiebok redan har förts in i bostadsdatasystemet och huruvida äganderätten är registrerad i elektroniskt format.

Pantsättningen av aktielägenheten kan registreras till lägenhetens hela värde eller till ett visst eurobelopp.

För ansökan behövs samtycke av den ägare eller nya mottagare vars andel ska pantsättas. Uppgiften om pantsättningen visas i aktielägenhetsutskriften.

Handläggningstid

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Så här ansöker du om registrering av pantsättning

  1. Kontrollera att det bostadsbolags aktiebok har förts in i bostadsdatasystemet.
  2. Kontrollera att äganderätten till aktielägenheten är registrerad i elektroniskt format.
  3. Fyll i ansökan för att registrera pantsättningen av aktielägenheten.
  4. Skicka ansökan och ägarens samtycke till registrering av pantsättningen till Lantmäteriverket per e-post, tjänsten Turvaviesti eller post. Vi ber dig beakta att vanliga e-brev som inte krypterats inte uppfyller dataskyddskraven. Sekretessbelagda handlingar skickas via tjänsten Turvaviesti.

Ändring av uppgiften om pantsättning

Långivaren (mottagaren av pantsättningen) kan ansöka om ändring av den uppgift om pantsättning som har registrerats i bostadsdatasystemet, till exempel vad gäller beloppet eller företrädet. Uppgiften om pantsättning kan också raderas helt.

För att uppgiften om pantsättning ska kunna ändras behövs den parts samtycke, vars ställning försvagas på grund av ändringen. Om den sökande är den mottagare av pantsättningen som har antecknats i bostadsdatasystemet, behöver inget samtycke bifogas till ansökan om radering av uppgiften om pantsättning. Ändring eller radering av uppgiften om pantsättning söks genom ansökan.

Aktielägenhet som säkerhet för lån

För handläggningen av ett pantsättningsärende tas en avgift ut för varje fastställd pantsättning. Notera att en pantsättning endast gäller en aktiegrupp.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7482101000
Inskrivning eller ändring av pantsättning
27,00 Ingen moms

För avlägsnande av pantsättning tas ingen avgift.