Hoppa till huvudinnehåll

Nyttjanderättsenheter - Sök med beteckning för nyttjanderättsenhet

Mata in en beteckning för nyttjanderättsenhet eller flera beteckningar avskilda med kommatecken (t.ex. 000-2007-K212, Y1999-5210).

Funktionen Sök startar sökningen. Applikationen meddelar om beteckningen saknas eller har fel format.