Hoppa till huvudinnehåll

Nyttjanderättsenheter - Sök med myndighetsbeslutets identifierare

Funktionen söker med beslutsbeteckning de nyttjanderättsenheter som grundar sig på myndighetsbeslut.

Fältet Myndighetsbeslutets identifierare är ett obligatoriskt sökvillkor. Du kan bara mata in en beteckning åt gången i fältet. Du kan ta hjälp av *-tecknet i sökfältet. Före asterisken måste du skriva in minst sex tecken.

Som tilläggssökvillkor kan du använda myndighetsbeslutets datum, varvid sökningen också omfattar nyttjanderättsenheter som grundats genom myndighetsbeslut under en viss tidsperiod. I sökfältet ska du mata in både start- och slutdatum i formen d.m.åååå, dd.mm.åååå eller ååååmmdd. Tidsintervallet får vara högst ett år.

Funktionen Sök startar sökningen. Applikationen meddelar om sökvillkoren inte stämmer överens med reglerna.