Hoppa till huvudinnehåll

Anläggningar - Sök med personnummer eller FO-nummer

Endast myndighetsanvändare kan se detta söksätt.

Sökningen omfattar sådana anläggningar där arrendetagaren har ett personnummer eller FO-nummer och detta nummer har införts i registret.

Mata in personbeteckning eller FO-nummer i textrutan. Vid behov kan du begränsa sökningen att gälla bara en viss kommun.