Hoppa till huvudinnehåll

Anvisning om överföring av uppgifter till Excel

Uppgifter från Fastighetsdatatjänstens produkter i tabellform är enkla att överföra till Excel. Sådana produkter är Data ur köpeskillingsregistret i tabellform, Punktdata i tabellform, Basuppgifter om alla sökta byggnader (byggnader) samt Kontaktuppgifter i tabellform.

Du kan lagra en öppen produkt som textfil med funktionen Fil / Lagra med namn. Välj Lagringsformat = textfil (*.txt).

Öppna den fil du lagrat i Excel med funktionen Fil / Öppna (Tiedosto / Avaa). Välj Filtyp = Alla filer (Tiedostotyyppi = Kaikki tiedostot) och välj den fil du lagrat. Klicka på Öppna (Avaa). En handledd import av text inleds.

Gör så här när du använder den handledda importfunktionen:

  • Fas 1: Försäkra dig om att alternativet Datatyp = Separerad (Tietotyyppi = Erotettu) är valt och klicka på Följande (Seuraava).
  • Fas 2: Försäkra dig om att alternativet Separator = Tabulator (Erottimet = Sarkain) är valt och klicka på Följande (Seuraava).
  • Fas 3: Välj den första kolumnen välj alternativet Dataformat i kolumnen = Text (Sarakkeen tietojen muoto = Teksti)
  • Fas 4: Klicka på Färdig (Valmis)