Hoppa till huvudinnehåll

Byggnader - Sök med fastighetsbeteckning

Nedan finns anvisningar om hur du i Fastighetsdatatjänsten kan söka byggnader med byggnadsbeteckning.

Fastighetsbeteckning

Mata in fastighetsbeteckningen i fältet. Beteckningen kan antingen ha den korta formen med bindestreck (927-445-15-0) eller den långa databasformen (92744500150000).

Du kan hämta fastighetsbeteckningar från kartan till sökfältet. Du kan göra avhämtningen med pilverktyget (rörelse- och sökningsverktyg) när fastighetsgränserna syns i kartfönstret. Du kan hämta flera fastighetsbeteckningar från kartan till sökfältet. Den beteckning som senast valts på kartan kopieras till första tecken i teckensträngen

Valfria sökbegränsningar

Du kan också avgränsa sökningen med hjälp av användningssyfte, användningsläge eller byggår:

Användningssyfte:

Välj ett eller flera användningssyften på listan.

Användningsläge:

Välj ett eller flera användningslägen på listan.

Byggår:

Välj perioden som sökningen av byggnader täcker, i år. Du kan även ange endast start- eller slutåret. Då söks byggnader under en öppen tidsperiod antingen börjande eller slutande med det angivna året. Lägg märke till att byggår inte förts in i samband med alla byggnader.

Sök

Funktionen startar sökningen med angivna sökvillkor. Tillämpningen meddelar om fastighetsbeteckningen saknas eller har fel format.