Hoppa till huvudinnehåll

Byggnader - Sök med kommunavgränsning

Kommun

Välj från listan den kommun, på vars område du önskar söka byggnader. På listan visas även de efter 1985 upphörda kommunerna.

Valfria sökbegränsningar

Du kan också avgränsa sökningen med hjälp av användningssyfte, användningsläge eller byggår:

Användningssyfte:

Välj ett eller flera användningssyften på listan.

Användningsläge:

Välj ett eller flera användningslägen på listan.

Byggår:

Välj perioden som sökningen av byggnader täcker, i år. Du kan även ange endast start- eller slutåret. Då söks byggnader under en öppen tidsperiod antingen börjande eller slutande med det angivna året. Lägg märke till att byggår inte förts in i samband med alla byggnader.

Sök

Funktionen startar sökningen med angivna sökvillkor. Tillämpningen meddelar om kommun eller valfria sökningsbegränsningar saknas.