Hoppa till huvudinnehåll

Enskilda vägar - Sök med beteckning för nyttjanderättsenhet

Mata in en beteckning för nyttjanderättsenhet eller flera beteckningar avskilda med kommatecken (t.ex. 000-2007-K9049, 000-2007-K9035).

Funktionen Sök startar sökningen. Applikationen meddelar om beteckningen saknas eller har fel format.