Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsköp - Sök med kommunavgränsning

Kommun

Välj från listan den kommun, på vars område du önskar söka fastighetsöverlåtelser. Du kan söka från högst tio kommuner samtidigt.

Tidsavgränsning

Välj perioden som sökningen av fastighetsöverlåtelser täcker i år och månader.

Valfria avgränsningsvillkor

Dessutom kan du avgränsa sökningen med hjälp av följande avgränsningsvillkor:

 • Överlåtelsesätt
 • Objektets slag
 • Ändamål
 • Plan
 • Planens primära ändamål
 • Byggnader
 • Byggnadstyper
 • Gränsar till strand
 • Överlåtelse mellan släktingar
 • Överlåtare
 • Förvärvärens typ
 • Total jordareal (m2)
 • Åkerareal (m2)
 • Skogsareal (m2)
 • Enhetspris (€/m2)
 • Totalpris (€)
 • Inskrivningsdatum (ååååmmdd)

Sök

Funktionen startar sökningen med angivna sökvillkor.