Hoppa till huvudinnehåll

Fixpunkter - Sök med kommunavgränsning

Kommun

Välj från listan den kommun, på vars område du önskar söka fixpunkter.

Valfria avgränsningsvillkor

Du kan avgränsa sökningen med hjälp av följande avgränsningsvillkor:

  • Punkttyp
  • ETRS89-lägesnoggrannhet i plan
  • KKS- lägesnoggrannhet i plan
  • N60 -lägesnoggrannhet i höjd
  • N2000 - lägesnoggrannhet i höjd
  • Underlag
  • Centrummärke
  • Införd i registret
  • Även förstörda punkter söks

Sök

Funktionen startar sökningen med angivna sökvillkor.