Hoppa till huvudinnehåll

Fixpunkter - Valfria avgränsningsvillkor

Om du endast vill söka en viss typ av fixpunkter på ett område kan du avgränsa sökningen med följande sökvillkor. Definitionerna som kan väljas finns listade under sökvillkoret. Man kan alltid även välja "ingen avgränsning"

Punkttyp

 • EUREF-planfixpunkt
 • KKS-planfixpunkt
 • Höjdfixpunkt EUREF

EUREF-FIN -lägesnoggrannhet i plan

 • transformerad
 • terrängkartläggning
 • fotogrammetrisk
 • kartläggning
 • satellitpositionering
 • kartpositionering
 • triangelpunkt av 1 ordningen
 • triangelpunkt av 2 ordninge
 •  triangelpunkt av 3 ordningen
 • triangelpunkt av 4 ordningen
 • okänd ordning
 • obestämd ordning

KKS- lägesnoggrannhet i plan

 • transformerad
 • terrängkartläggning
 • fotogrammetrisk
 • kartläggning
 • satellitlokalisering
 • kartpositionering
 • triangelpunkt av 1 ordningen
 • triangelpunkt av 2 ordningen
 • triangelpunkt av 3 ordningen
 • triangelpunkt av 4 ordningen
 • okänd ordning
 • obestämd ordning

N60 -lägesnoggrannhet i höjd

 • avvägningspunkt av 1 ordningen
 • avvägningspunkt av 2 ordningen
 • avvägningspunkt av 3 ordningen
 • avvägningspunkt av 4 ordningen
 • avvägd GPS-bestämning av avvägda
 • GPS-bestämning
 • transformerad
 • trigonometrisk
 • okänd ordning
 • obestämd ordning

N2000 - lägesnoggrannhet i höjd

 • avvägningspunkt av 1 ordningen
 • avvägningspunkt av 2 ordningen
 • avvägningspunkt av 3 ordningen
 • avvägningspunkt av 4 ordningen
 • avvägd GPS-bestämning av avvägda
 • GPS-bestämning
 • transformerad
 • trigonometrisk
 • okänd ordning
 • obestämd ordning

Underlag

 • i berg
 • i sten
 • i stort stenblock
 • i betong
 • i takplan
 • i övre plan
 • i utsiktplan
 • i skorsten
 • på kanten
 • på taklucka
 • i lock
 • på ventilationskanal
 • i observationsbord
 • på metallock
 • i järnplåt
 • på pelare
 • i metall
 • i räcke
 • i golv
 • i tak
 • i jordsten
 • i bro
 • i trumma
 • i byggnadsgrund
 • i marken
 • i brobana
 • i bropelare
 • i asfalt
 • i okänt underlag
 • i annat underlag

Centrummärke

 • bult
 • bult och triangel
 • bult + triangel + årtal
 • rör
 • rör och triangel
 • rör + triangel + årtal
 • borrhål
 • borrhål och triangel
 • borrhål + triangel + årtal
 • hål
 • hål och triangel
 • kors
 • kors och triangel
 • spik
 • spik och triangel
 • centrum på pelare
 • masttopp
 • fyrtopp
 • riks gränsmärke
 • rörröse
 • riks gränsmärke
 • gränspolygonpunkt
 • centrum på konstruktion
 • skruv och triangel
 • kryssbult
 • kryssbult och triangel
 • kulbult
 • järntapp
 • aluminiumnit och nummerplåt
 • bult och nummer
 • cirkel
 • okänt centrummärke
 • annat centrummärke

Införd i registret

Valmöjlighet mellan åren 2003 - innevarande år.

Förstörda punkter

Du kan välja om även förstörda punkter söks.