Hoppa till huvudinnehåll

Händelser - Sök med registreringsobjektets beteckning

Sökningen hämtar händelser där registreringsobjektet på grund av korrigeringar i händelsen består av registerenheten eller det outbrutna området som motsvarar beteckningen.

Mata in fastighetsbeteckningen i textrutan. Beteckningen kan ha den korta formen med bindestreck (927-445-15-0) eller den långa databasformen (92744500150000). Du kan även mata in flera beteckningar på samma gång om du använder kommatecknet som skiljetecken.

Du kan hämta fastighetsbeteckningar från kartan till sökfältet. Du kan göra avhämtningen med pilverktyget (rörelse- och sökningsverktyg) när fastighetsgränserna syns i kartfönstret. Du kan hämta flera fastighetsbeteckningar från kartan till sökfältet. Den beteckning som senast valts på kartan kopieras till första tecken i teckensträngen.

Funktionen Sök startar sökningen enligt angivna sökvillkor. Sökningen startar inte och du får ett felmeddelande om beteckningen saknas eller om den har fel form.