Hoppa till huvudinnehåll

Användningstips för händelsesök inom Lantmäteriverket

Vad användaren av Lanmäteriverket bör beakta

Händelsesök från Fastighetsdatasystemet (webbinformationstjänst) använder händelsedatabas varvid alla händelseuppgifter kommer därifrån. I Lantmäteriverket bör uppgifter om händelseregistrering och händelseskeden etc. först och främst sökas från förrättningsregistret (JAKOinfo/Förrättningsregister). Händelseskeden kan vara bristfälliga i webbinformationstjänsten jämfört med förrättningsregistrets uppgifter.

Händelsernas händelsenummer kan dock sökas via händelsesök.

Sökning av händelsenummer

Operatören kan ha glömt bort händelsenumret eller det måste sökas på grund av någon annan orsak. Händelsenumret kan sökas med händelsesökningens olika sökvillkor, beroende på vilken information som sparats i händelsen. Söksätten kan vara:

Med utgångsobjektets beteckning

  • Funktionsväg "Registertjänster / Andra söksätt / Händelser / Med utgångsobjektets beteckning".
  • I beteckningsfältet anges utgångsobjektets beteckning som sparats i händelsen.

Med registreringsobjektets beteckning

  • Funktionsväg "Registertjänster / Andra söksätt / Händelser / Med registreringsobjektets beteckning".
  • I beteckningsfältet anges någon beteckning vars händelse ändrats. Man bör beakta att detta sökvillkor söker endast redan registrerade händelser.