Hoppa till huvudinnehåll

Registerenheter - Sök med byggnadens adress

Adressökningen söker fastigheter med byggnad eller byggnadsplats. Fastighetens adress ska finnas i befolkningsdatasystemet.

Adress

Skriv det sökta objektets väg- eller gatunamn samt adressnummer. Du kan använda både versaler och gemener.

Kommun

Välj kommunen där fastighetssökningen görs. Du kan välja kommunen i rullgardinsmenyn eller mata in den tresiffriga kommunbeteckningen i det första fältet under punkten Kommun.

Sök

Funktionen Sök startar sökningen med angivna sökvillkor. Sökningen startar inte och du får ett felmeddelande om kommunen eller adressen saknas.