Hoppa till huvudinnehåll

Söka karta

Du kan söka karta på följande sätt:

 • med ortnamn

 • med en beräknad adress

 • med byggnadens adress

Observera att det kan ta en stund innan sökresultaten visas, då uppgifterna hämtas från ett riksomfattande register.

Sök med ortnamn

Hämtar ortnamn enligt din sökning. Du kan välja vilka av sökresultaten som ska visas på kartan. Som grund för sökningen med ortnamn används namnbeståndsregistret i Lantmäteriverkets terrängdatabas.

Ortnamn

Skriv ortnamnet i sökfältet. Du kan ange namnet i sin helhet eller bara en del av det (minst två bokstäver). Du kan använda både versaler och gemener.

Exempel på sökningar:

 • Öbacka

 • öbacka

 • ÖBACKA

 • Ö*

 • *backa

Sök

Funktionen startar sökningen med angivna villkor. Sökresultaten visas i alfabetisk ordning på en lista där ortnamn, kommun och ortnamnets klassificering visas. Antalet namnträffar visas ovanför listan över sökresultat.

Liknande

På listan ser du förslag på ortnamn som liknar det ortnamn som du angett som sökvillkor. Genom att klicka på ett av förslagen visar tjänsten sökresultaten för sökningen med ortnamnet i fråga.

 

Sökresultat

Du kan välja ett eller flera av objekten från listan över sökresultat för att visas på kartan. Du kan välja objekten en och en med hjälp av musen då du håller "Ctrl"-tangenten nertryckt. Du kan välja flera rader på en gång genom att klicka på det första objektet och sedan med "Shift"-tangenten nertryckt välja det sista objektet. Alla objekt mellan raderna du klickat kommer läggs ut på kartan. Du kan även välja objekt genom att "måla" med musen.

När du har valt objekten förs de in på kartan med hjälp av funktionen Visa valda objekt på kartan.

Tillämpningen meddelar om inga ortnamn hittas med angivna sökvillkor. Om sökningen hittar fler än 1 000 namn, påpekar tillämpningen om detta och visar de 1 000 första. Du kan precisera sökningen genom att komplettera ortnamnet du söker.

Sökning med en beräknad adress

Söker de adresser som motsvarar det angivna väg- eller gatunamnet. Du kan välja vilka av sökresultaten som ska visas på kartan.

Adressökningen baserar sig på ett adressmaterial som härletts från Lantmäteriverkets terrängdatabas. I materialet är adressen en beräknad adress med anknytning till väglinjen, alltså inte en officiell byggnads- eller fastighetsadress.

Adress

Skriv adressen som ska sökas i textfältet. Du kan ange väg- eller gatunamnet i sin helhet eller bara en del av det (minst två bokstäver). Du kan använda både versaler och gemener. Om du inte anger adressnummer, hämtas vägens eller gatans första adressnummer.

Exempel på adressökningar:

 • Tjäder*

 • *stigen

 • tjäderstigen

 • TJÄDERSTIGEN 5

 • Tjäderstigen 5, 7, 11 (söker angivna adressnummer)

Sök

Funktionen startar sökningen med angivna villkor. Sökresultaten visas på en lista med vägens eller gatans namn, adressnummer och kommunen där vägen eller gatan finns. Antalet adressträffar visas ovanför listan med sökresultat.

Sökresultat

Du kan välja ett eller flera av objekten från listan över sökresultat för att visas på kartan. Du kan välja objekten en och en med hjälp av musen då du håller "Ctrl"-tangenten nertryckt. Du kan välja flera rader på en gång genom att klicka på det första objektet och sedan med "Shift"-tangenten nertryckt välja det sista objektet. Alla objekt mellan raderna du klickat kommer läggs ut på kartan. Du kan även välja objekt genom att "måla" med musen.

När du har valt objekten förs de in på kartan med hjälp av funktionen Visa valda objekt på kartan.

Tillämpningen meddelar om inga adress hittas med angivna sökvillkor. Om sökningen hittar fler än 1 000 adresser, påpekar tillämpningen om detta och visar de 1 000 första. Du kan precisera sökningen genom att komplettera väg- eller gatunamnet du söker.

Sökning med byggnadens adress

Söker de adresser som motsvarar det angivna väg- eller gatunamnet. Du kan välja vilka av sökresultaten som ska visas på kartan.

Adressökningen baserar sig på byggnaders adresser enligt befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Adress

Skriv adressen som ska sökas i textfältet. Du kan ange väg- eller gatunamnet i sin helhet eller bara en del av det (minst två bokstäver). Du kan använda både versaler och gemener. Om du inte anger adressnummer, hämtas vägens eller gatans första adressnummer.

Exempel på adressökningar:

 • Fredriks*
 • *sgatan
 • fredriksgatan
 • FREDRIKSGATAN 5

Sök

Funktionen startar sökningen med angivna villkor. Sökresultaten visas på en lista med vägens eller gatans namn, adressnummer och kommunen där gatan finns. Antalet adressträffar visas ovanför listan med sökresultat.

Sökresultat

Du kan välja ett eller flera av objekten från listan över sökresultat för att visas på kartan. Du kan välja objekten en och en med hjälp av musen då du håller "Ctrl"-tangenten nertryckt. Du kan välja flera rader på en gång genom att klicka på det första objektet och sedan med "Shift"-tangenten nertryckt välja det sista objektet. Alla objekt mellan raderna du klickat kommer läggs ut på kartan. Du kan även välja objekt genom att "måla" med musen.

När du har valt objekten förs de in på kartan med hjälp av funktionen Visa valda objekt på kartan.

Tillämpningen meddelar om inga adress hittas med angivna sökvillkor. Om sökningen hittar fler än 1 000 adresser, påpekar tillämpningen om detta och visar de 1 000 första. Du kan precisera sökningen genom att komplettera väg- eller gatunamnet du söker.