Hoppa till huvudinnehåll

Söka karta

Du kan söka karta på följande sätt:

 • med ortnamn

 • med adress

Sök med ortnamn

Söker ortnamnen enligt namnet du skrev i sökfältet. Du kan söka från hela landet eller begränsa sökningen till någon viss kommun. Du kan välja objekten som du vill se på kartan från sökresultaten. Sökningen med ortnamn utnyttjar namnbeståndsregistret i Lantmäteriverkets Terrängdatabas.

Ortnamn

Skriv ortnamnet du vill söka i sökrutan. Du kan skriva hela namnet eller bara en del av den (minst två bokstäver). Du kan använda både versaler och gemener.

Exempel på namnsökningar:

 • Öbacka

 • öbacka

 • ÖBACKA

 • Ö*

 • *backa

Kommun

Du kan välja att söka i en viss kommun. Du kan antingen välja kommunen ur rullgardinsmenyn eller skriva den tresiffriga kommunbeteckningen i textfältet för den första kommunen. Sökningen täcker hela Finland om du inte väljer kommun.

Sök

Funktionen startar sökningen med de villkor du ställt. Sökresultaten visas i alfabetisk ordning på en lista där ortnamn, kommun och ortnamnets klassificering visas. Antalet namnträffar visas ovanför listan över sökresultat.

Sökresultat

Du kan välja ett eller flera objekt från listan över sökresultat som visas på kartan. Du kan välja objekten en och en med hjälp av musen då du håller ”Ctrl”-tangenten nertryckt. Du kan välja flera rader på en gång genom att klicka på det första objektet och sedan med ”Shift”-tangenten nertryckt välja det sista objektet. Alla objekt mellan raderna du klickat kommer läggs ut på kartan. Du kan även välja objekt genom att ”måla” med musen.

När du har valt objekten förs de in på kartan med hjälp av funktionen Visa valda objekt på kartan.

Du får ett felmeddelande om dina sökvillkor inte ger några ortnamn som resultat. Använd funktionen Tillbaka så kan du ändra på sökvillkoren. Om sökningen hittar över 500 namn får du ett meddelande om saken och tillämpningen visar de 500 första. Du kan precisera sökningen genom att komplettera namnet du söker eller genom att begränsa sökningen till någon viss kommun.

Även ovanligare bokstäver som används i samiska ortnamn syns i rätt form, med undantag av 10 sällsynta skoltsamiska bokstavstecken, av vilka 4 används i namnbeståndet. Dessa 4 ersätts med andra tecken som påminner om dem på följande sätt:

 • ĝ (small g with caron) -> g
 • Ǩ (capital K with caron) -> K
 • ǩ (small k with caron) -> k
 • ǯ (small EZH with caron) -> ʒ

Sök med adress

Söker de adresser som motsvarar det angivna gatu- eller vägnamnet. Sökningen kan gälla hela landet eller begränsas till någon viss kommun. Du kan välja objekten som visas på kartan från sökresultaten.

Adressökningen grundar sig på adressmaterial som har härletts från Lantmäteriverkets Terrängdatabas. I materialet är adressen en beräknad adress med anknytning till väglinjen, alltså inte en officiell byggnads- eller fastighetsadress.

Adress

Skriv adressen som ska sökas i textfältet. Du kan antingen skriva hela väg- eller gatunamnet eller endast en del av den (minst två bokstäver). Du kan använda både versaler och gemener. Gatans/vägens första adressnummer söks om du inte anger något annat.

Exempel på adressökningar:

 • Tjäder*

 • *stigen

 • tjäderstigen

 • TJÄDERSTIGEN 5

 • Tjäderstigen 5, 7, 11 (söker angivna adressnummer)

Kommun

Du kan välja att söka i en viss kommun. Du kan antingen välja kommunen ur rullgardinsmenyn eller skriva den tresiffriga kommunbeteckningen i textfältet för den första kommunen. Sökningen täcker hela Finland om du inte väljer kommun.

Sök

Funktionen startar sökningen med de villkor du ställt. Sökresultaten visas på en lista med vägens eller gatans namn, adressnummer och kommunen där gatan finns. Antalet adressträffar visas ovanför listan med sökresultat.

Sökresultat

Du kan välja ett eller flera objekt från listan över sökresultat som visas på kartan. Du kan välja objekten en och en med hjälp av musen då du håller ”Ctrl”-tangenten nertryckt. Du kan välja flera rader på en gång genom att klicka på det första objektet och sedan med ”Shift”-tangenten nertryckt välja det sista objektet. Alla objekt mellan raderna du klickat läggs ut på kartan. Du kan även välja objekt genom att ”måla” med musen.

När du har valt objekten förs de in på kartan med hjälp av funktionen ”Visa valda objekt på kartan”.

Adresser utan adressnummer visas i den första adresspunkten av den ifrågavarande vägen, gatan, planen e.d.

Tillämpningen ger ett felmeddelande om dina sökvillkor inte ger någon adress som resultat. Använd funktionen Tillbaka så kan du ändra på sökvillkoren. Om sökningen hittar över 500 adresser får du ett meddelande om saken och tillämpningen visar de 500 första. Du kan precisera sökningen genom att komplettera namnet på vägen eller gatan du söker eller genom att begränsa sökningen till någon viss kommun.