Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i informationstjänsterna gällande kunder med spärrmarkering

En kund med spärrmarkering har som utgångspunkt inget behov att beställa avgiftsbelagda utskrifter från Lantmäteriverket för deltagande i bolagsstämman. Namn och eventuell säker adress för kunder med spärrmarkering visas i versionen av aktieboken som finns för husbolagets eget bruk samt i listan med aktieägarnas kontaktuppgifter. Husbolagets representant kan hämta såväl aktieboken som aktieägarnas kontaktuppgifter avgiftsfritt i den av Lantmäteriverket erbjudna tjänsten för överföring av aktieboken eller via det egna fastighetsförvaltningssystemet. Husbolaget kan därmed kontrollera aktieinnehavet även för en kund med spärrmarkering i husbolagets aktiebok, till exempel i samband med husbolagets bolagsstämma.   


Uppgifter för personer med spärrmarkering visas inte i den offentliga aktieboken eller på utdrag ut aktieboken.


Våra utskrifter har i början av februari uppdaterats gällande kunder med spärrmarkering. På våra webbsidor finns aktuell information om spärrmarkeringens inverkan på våra utskrifter https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/bostader/till-professionella-anvandare/beskrivning-av-lagenhetsutskrifter .
 

Senaste servicemeddelanden