Hoppa till huvudinnehåll

En Beta-version av Filtjänsten för öppna data har publicerats 


På Kartplatsen har en Beta-version av Filtjänsten för öppna data publicerats. Under betafasen testas och utvecklas tjänsten. I början är laserskannat material 0,5 p och laserskannat material 2008–2019, höjdmodell 2 m och terrängdatabasen tillgängliga i tjänsten.
 
Material läggs gradvis till i Beta-tjänsten. Dessutom är formatet på filerna inte slutgiltigt, utan det kommer fler format per material. Avsikten är att ta produktionsversionen av tjänsten i bruk under år 2022.
 
Beta-tjänsten har följande nya funktioner:

  • Mer mångsidiga sätt för avgränsningar än i den nuvarande tjänsten
  • Terrängdatabasen har fått en möjlighet för nedladdning av material per tema
  • GeoPackage-filer i terrängdatabasen innehåller exempelstilar som öppnas med QGIS-programmet (på finska) - dessa har också lagts till i GeoPackage-filer som laddas ner från den nuvarande tjänsten
  • Datamängder kan laddas ner som .zip-paket

 
Den nuvarande Filtjänsten för avgiftsfri data fortsätter att fungera normalt tills den nya tjänsten har överförts från betafasen till produktion och alla tillgängliga öppna data från Lantmäteriverket finns tillgängliga i den nya tjänsten.
 
Mer information:

Senaste servicemeddelanden