Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsdatatjänsten: "En bra tjänst som jag behöver i mitt arbete"

Detta inlägg beskriver Fastighetsdatatjänstens användare väl. Enligt en kundnöjdhetsundersökning i december 2022 är användarna nöjda med tjänsten och ger den allmänvitsordet 4,26 på skalan 1–5. Mer än hälften av respondenterna använder tjänsten minst en gång i veckan eller till och med oftare. Mer än 70 % av respondenterna arbetar för staten eller en kommun. 

En gammal bekant

Lantmäteriverket har erbjudit Fastighetsdatatjänsten redan i tio års tid. Tjänsten fungerar bra och ändringarna har varit små. Detta framgår även av enkätsvaren. Användarna kan använda tjänsten och informationen är lätt att hitta. I vissa svar tas dock tjänstens ålder upp. Exempelvis önskar respondenterna mer praktiska sätt att söka information och en möjlighet att använda tjänsten med mobila apparater. 

Vi står inför en förnyelse av Fastighetdatatjänsten men processen har ännu inte börjat. Vi har redan samlat respons och utvecklingsinitiativ och även dessa enkätsvar kommer att utnyttjas i förnyelsen av tjänsten. 

Hur är det med nya kunder – lyckades de ta tjänsten i bruk? 

Via Fastighetsdatatjänsten tillhandahålls uppgifter vilkas användning regleras med speciallagar. Detta syns även i ibruktagandet av tjänsten. Man måste skriftligt beskriva uppgifternas användningsändamål och uppgöra de dokument som behövs. I de öppna svaren syns det att ibruktagandet av Fastighetsdatatjänsten har varit utmanande. Det är svårt att få en överblick av all den information som tillhandahålls via tjänsten och av alla åtgärder som måste vidtas innan man kan börja använda tjänsten på riktigt. Smidigheten i ibruktagandet fick vitsordet 4,21.

Tjänstens webbsidor kommer att förnyas denna vår och syftet är att på ett klarare sätt beskriva den information som tillhandahålls i tjänsten och hur tjänsten ska tas i bruk. Vi funderar också på hur vi övrigt ska kunna förbättra bruksanvisningarna. Anvisningarna för Behörighetshanteringen (KVH) som används för att förvalta användarkoder och rättigheter kommer att uppdateras denna vår. 

Det lönar sig för både nya och gamla användare att ta en titt på tjänstens presentationsvideo. Videon ger en god allmän inblick i allt som tjänsten har att erbjuda. Videon finns även i Fastighetsdatatjänstens beskrivning.

Stark autentisering fortfarande ett tema för diskussion

I november 2020 övergick inloggningen till Fastighetsdatatjänsten till stark Suomi.fi-autentisering. Förändringen har varit stor och syns fortfarande i svaren. Suomi.fi-autentiseringen erbjuder vissa verktyg för inloggning. För autentisering används tjänstekort, mobilcertifikat eller bankkoder. Inom organisationen ska beslutas vilket verktyg som organisationen använder för inloggning. Om exempelvis en användare inte vill använda sina personliga bankkoder vid inloggningen, ska hen kontakta den egna organisationens kontaktperson och inleda en diskussion om byte av verktyg exempelvis till ett mobilcertifikat som organisationen står för. 

Vi vill påminna om att det lönar sig att kontakta organisationens telefonoperatör i ärenden som berör mobilcertifikat. På samma sätt ska ärenden i anslutning till tjänstekort skötas med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Dessutom kommer organisationens eget ICT-stöd att sörja för fel och uppdateringar i anslutning till bl.a. tjänstekortläsare. 

Flera inloggningar under dagen

Många användare säger sig ha Fastighetsdatatjänsten öppen i bakgrunden under hela arbetsdagen. Om man inte använder tjänsten aktivt loggar tjänsten ut användaren. I praktiken innebär detta att användaren måste logga in i tjänsten flera gånger per dag. Hur praktiskt det än skulle vara är det inte möjligt att ändra på denna automatiska tidsutlösning. En användare som inte aktivt använder Fastighetsdatatjänsten loggas ut för att säkerställa datasäkerheten. 

Verktyget för förvaltning av användarkoder och rättigheter Behörighetshanteringen (KVH)

Krångligt namn och kanske en aning krånglig att använda också. De flesta användare har besökt KVH endast en gång för att mata in sitt personnummer. Kontaktpersonerna har använt KVH i en större utsträckning och utgående från svaren har det inte varit helt smärtfritt. KVH fick vitsordet 3,76 i enkäten. Till all lycka håller vi just på att uppdatera anvisningarna för kontaktpersoner. I fortsättningen tänker vi också informera kontaktpersonerna oftare om exempelvis god praxis och tips.  Vi hoppas att detta hjälper. 

Vänlig och sakkunnig hjälp

Av alla delområden i enkäten fick kundstödet det högsta vitsordet, 4,39. Flera än 550 respondenter har kontaktat kundstödet antignen per telefon eller e-post. Servicen upplevs vara snabb, vänlig och kompetent. Ibland har utredningen av ärenden krävt mera tid, men trots detta har vi löst problemen och svarat på frågorna. 

Enkäten genomfördes så här 

Fastighetsdatatjänstens kundnöjdhetsenkät genomfördes i början av december 2022. Till samtliga användare skickade vi en länk till enkäten per e-post. 3 048 användare besvarade enkäten.

Med enkäten ville vi utreda de erfarenheter och synpunkter på vår verksamhet som Fastighetsdatatjänstens användare har samt få hjälp med vidareutvecklingen av våra tjänster. 

Ett stort tack till alla som svarat!

Kontakta webbtjänsternas kundstöd:
tietopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi eller 029 530 1119 (vardagar kl. 9–12)

Mera information om Fastighetsdatatjänsten och inloggningslänk till tjänsten

Titta på en presentationsvideo om tjänsten

Senaste servicemeddelanden