Hoppa till huvudinnehåll

Nu kan du enklare skapa länkar till platser och fastigheter

Användare av Kartplatsen har skickat in önskemål om att enklare kunna länka direkt till en viss plats eller fastighet. Tjänsten har nu uppdaterats, och i fortsättningen är det möjligt att skapa länkar genom att ändra tjänstens URL-adress. Sådana länkar kan du utnyttja exempelvis på din webbplats eller i sociala medier.

Du kan skapa en länk

 • med ett sökord eller en adress till sökningen och dess resultat
 • till en viss koordinatpunkt
 • till en fastighet med fastighetsbeteckningen

Så här ska du göra

Du kan skapa länkar genom att lägga till vissa värden dvs. parametrar i Kartplatsens URL-adress https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=sv. Du kan också slå ihop parametrar och ange flera på en gång. Separera de olika parametrarna med &-tecknet.

Så här gör du en sökning

 • ?search=sökord
 • sökordet kan vara ett ortnamn, en adress eller en fastighetsbeteckning

Visa sökresultatet på kartan

 • showOnMap=true
 • visas på kartan
 • om inget värde anges, visas sökresultatet inte på kartan

Koordinater

 • n=xxxxxxx&e=xxxxxx
 • n = ETRS-TM35FIN nordkoordinat och på motsvarande sätt e = östkoordinat

Kartans zoomningsnivå

 • zoom=xx
 • alternativ 1‒13 (ju större siffra, desto exaktare karta)

Användargränssnittets språk

 • lang=fi / lang=sv / lang=eng
 • finska / svenska / engelska

Exempel

Länk till sökning av ortnamnet "Böle":
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?search=Böle

Länk till sökning av ortnamnet "Böle", sökresultatet visas även på kartan:
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?search=Böle&showOnMap=true

Länk till sökning av adressen ”Banvaktsgatan 2, Helsingfors”, sökresultatet visas även på kartan:
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?search=Banvaktsgatan 2 helsingfors&showOnMap=true

Länk till fastigheten 91-17-16-1, sökresultatet visas på kartan, svenskspråkigt gränssnitt:
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?search=91-17-16-1&showOnMap=true&lang=sv

Länk till koodinatpunkten N: 6710746 / E: 239291 (ETRS-TM35FIN), kartlager 10:
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?n=6710746&e=239291&zoom=10

"Dela kartlänk" är också i bruk

I tjänsten kan du fortfarande använda funktionen "Dela kartlänk", som du hittar i menyn i högermarginalen. Du kan även ge ett namn och en beskrivning till en länk som skapats med detta verktyg. Namnet och beskrivningen visas på kartan.

 

Senaste servicemeddelanden