Hoppa till huvudinnehåll

Nytt i e-tjänsten: lantmäteriförrättningens skeden och handlingar

Pågår en rågångsförrättning på din fastighet? Ska ett mindre område avstyckas till dig från ett större jordområde? Grattis! Du får delta i en lantmäteriförrättning. Genom lantmäteriförrättningar bildar vi nya fastigheter, utreder fastigheternas gränser och ändrar sådana rättigheter som berör fastigheter.

I vilket skede är förrättningen?

När en lantmäteriförrättning har fått en handläggare visas denna uppgift på e-tjänstens lista för pågående ärenden. Genom att klicka på lantmäteriförrättningen får du se mer exakt information. Av förrättningen visas dess basuppgifter, alltså vilken förrättning ärendet gäller, när förrättningen har blivit anhängig och vilka fastigheter den gäller. Dessutom visas förrättningsingenjörens kontaktuppgifter.

I förrättningens uppgifter visas också hur förrättningen framskrider. Om arbetsskedet innehåller handlingar, exempelvis en kallelse till förrättningssammanträde eller ett sammanträdesprotokoll kan du ladda ned dem från e-tjänsten.

Lantmäteriförrättningens uppgifter och förrättningshandlingarna visas på listan över pågående ärenden i sex månaders tid efter förrättningens avgörande.

Listan Pågående ärenden

I e-tjänsten kan du se alla ärenden som berör din fastighet som handläggs vid Lantmäteriverket:

  • registrering av äganderätt dvs. lagfart
  • inteckningar
  • registrering av särskilda rättigheter, exempelvis arrenderätt
  • lantmäteriförrättningar

 

Logga in i e-tjänsten:

Senaste servicemeddelanden