Hoppa till huvudinnehåll

Organisationer får möjlighet att sköta fastighetsärenden elektroniskt

Lantmäteriverket har utvidgat användningen av sin e-tjänst nu även för organisationer. Organisationens representant kan se de fastigheter som bolaget äger och göra olika ansökningar för bolaget.

I e-tjänsten kan organisationen representeras av bolagets firmatecknare, som antecknats i handelsregistret, eller en person till vilken bolagets firmatecknare har gett en Suomi.fi-fullmakt att handla på bolagets vägnar.

En del av tjänsterna i Lantmäteriverkets e-tjänst betalas i samband med ärendet. Avgiften kan betalas antingen i nätbanken eller med kreditkort.

Titta på uppgifter samt köp utdrag, intyg och kartor

I e-tjänsten kan organisationens representant se de fastigheter, outbrutna områden och arrenderätter som bolaget äger och granska ägar- och inteckningsuppgifter om dessa avgiftsfritt. Om bolaget har ansökningsärenden anhängiga, syns uppgifter om dessa under pågående ärenden. Sådana ärenden kan vara bland annat registrering av äganderätt dvs. lagfart och lantmäteriförrättning.

Via e-tjänsten kan du också köpa utdrag och intyg både över dina egna fastigheter och alla andra fastigheter. Sortimentet omfattar dessutom olika kartor och kartutskrifter.

I tjänsten kan organisationens representant titta avgiftsfritt på basuppgifter om organisationens aktielägenheter, om det finns en elektronisk ägaranteckning om aktielägenheten i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem. Aktielägenhetens basuppgifter är följande: bolagets FO-nummer, aktiegruppsbeteckning, aktiernas nummer och antal.

Gör ansökningar

Organisationens representant kan på bolagets vägnar göra olika ansökningar med anknytning till fastigheter. I tjänsten kan du bland annat ansöka om

  • registrering av äganderätt dvs. lagfart
  • registrering av arrenderätt
  • överföring av arrenderätt
  • registrering av en annan rättighet
  • rågång eller annan lantmäteriförrättning.

En elektroniskt gjord ansökan blir automatiskt anhängig, och på samma gång kan behövliga bilagor inlämnas på ett datasäkert sätt. En del av handlingarna behövs fortfarande i original. Du kan antingen skicka handlingarna per post eller visa upp dem vid ett av våra verksamhetsställen.

Vem kan representera organisationen?

I Lantmäteriverkets e-tjänst kan organisationen representeras av en person som

  • har en i handelsregistret antecknad rätt att agera som bolagets firmatecknare
  • bolagets firmatecknare har gett en fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter att handla på bolagets vägnar.

Om organisationens representant behöver en Suomi.fi-fullmakt, är "Ärenden som gäller fastighets- och lägenhetsuppgifter" det rätta fullmaktsärendet.

Mera information om fullmakter samt anvisningar om hur man ger fullmakter finns i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Köpvittnenas funktioner förblir oförändrade

E-tjänsten för organisationskunder har tidigare använts endast av köpvittnen för att lämna in meddelanden om fastighetsöverlåtelser. Även om tjänsten nu finns tillgänglig i en större omfattning för organisationskunder påverkar denna ändring inte tjänsten för köpvittnen.

Personliga ärenden sköts på annat håll

Om du vill titta på uppgifter om dina egna fastigheter och sköta personliga fastighetsärenden, logga in i e-tjänsten för personkunder.

 

Länkar:

Se mer och logga in i e-tjänsten som representant för din organisation

Se mer om hur du uträttar ärenden för ett företag eller ett samfund

Se mer och logga in i e-tjänsten som personkund
 

 

Senaste servicemeddelanden