Hoppa till huvudinnehåll

Utskriftstjänsten för lägenhetsuppgifter utvidgas – en ny utskrift erbjuds

Datainnehållet i bostadsdatasystemet utökas med en ny aktielägenhetsutskrift. Den nya utskriften motsvarar den nuvarande aktielägenhetsutskriften, men den visar födelsedatum istället för personnummer.


Den nya tryckta produkten har publicerats i oktober 2023.

Det är möjligt att få en aktielägenhetsutskrift när upprätthållandet av bolagets aktiebok har överförts till Lantmäteriverket, aktiebrevet på papper har makulerats hos Lantmäteriverket och aktielägenhetens ägande påvisas genom en elektronisk anteckning.


Utskriften kan beställas från Lantmäteriverkets kundtjänst.


Professionella aktörer, till exempel banker och fastighetsmäklare, kan fråga sina egna tjänsteleverantörer om ibruktagande av utskriften.

Senaste servicemeddelanden