Ilmoita tiekunnan tai yhteisen alueen tiedot

Maanmittauslaitos pitää rekisteriä tiekuntien hallinnassa olevista yksityisistä teistä. On tärkeää, että tiekunnan yhteystiedot ovat ajan tasalla, koska muun muassa kunnat, metsäkeskukset, ELY-keskukset ja kuljetusyrittäjät tarvitsevat tiekuntien yhteystietoja.

Ilmoita tiekunnan ajantasaiset yhteystiedot

Ilmoita tiekunnan päätös kiinteistötietojärjestelmään

Tiekunnan perustamiskokouksen mallipöytäkirja

Lisätietoa tie- ja käyttöoikeuksista

Yhteisen alueen osakaskiinteistöjen omistajat muodostavat osakaskunnan. Osakaskuntien yhteystietoja tarvitaan käytännön asioiden hoitamiseen, esimerkiksi erilaisissa lupa-asioissa, kuten metsästys, vesistön kunnostaminen ja johtojen sijoittaminen yhteiselle alueelle.

Yhteystiedot ovat tärkeitä myös Maanmittauslaitokselle, jotta osakaskunnalle voidaan tiedottaa yhteistä aluetta koskevista maanmittaustoimituksista.

Ilmoita osakaskunnan yhteystiedot

Lisätietoa yhteisistä alueista