Paikkatietoalan sanastot

Sanastoista löytyvät paikkatietoalalla yleisesti käytetyt käsitteet. Sanastot ovat tärkeitä paikkatietojen yhteiskäytön kannalta, jotta eri organisaatioissa ja palveluissa käytetään yhtenäisiä käsitteitä.

Sanastot ovat maksuttomasti kaikkien käytössä. Geoinformatiikan sanastossa ja paikannussanastossa määritellyt käsitteet on viety myös Sanastokeskus TSK:n ylläpitämään TEPA-termipankkiin, johon on koottu eri alojen käsitteitä ja niiden määritelmiä.

Geoinformatiikan sanasto (pdf)
Geoinformatiikan sanastoon on koottu noin 270 INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanoon tai yleisemmin paikkatietoon ja geoinformatiikkaan liittyvää käsitettä. Kullekin käsitteelle on annettu määritelmät, suomenkieliset termisuositukset sekä termeille vastineet ruotsiksi ja englanniksi. Sanaston kolmas laitos on julkaistu keväällä 2014. Sanasto on koottu Sanastokeskus TSK:ssa Maanmittauslaitoksen rahoituksella yhteistyössä Paikkatietoverkoston kanssa.

KIRA-digi: Sanasto- ja nimikkeistötyö
KIRA-digi hankkeen Sanasto- ja nimikkeistötyö -osahankkeen tehtävänä on Kiinteistö- ja rakentamisalan sanaston kehittäminen. Sanasto- ja nimikkeistötyön työn on arvioitu valmistuvan vuonna 2018.

Paikannussanasto (pdf)
Paikannussanastoon on koottu paikannukseen ja henkilökohtaiseen navigointiin liittyviä peruskäsitteitä. Sanasto on julkaistu vuonna 2002. Sanasto on koottu Henkilökohtaisen navigoinnin NAVI-ohjelman johtoryhmän ja Tekniikan sanastokeskus ry:n toimesta.

INSPIRE Glossary
INSPIRE-sanastoon on koottu INSPIRE-direktiivissä ja -asetuksissa käytetyt termit ja määritelmät kaikilla kielillä, joille dokumentit on käännetty.

Multi-lingual Glossary of Terms -sanasto
Geoinformatiikan ISO TC/211 -standardointikomitea on julkaissut monikielisen sanaston eri geoinformatiikan standardeissa käytetyistä termeistä. Eri kielet löytyvät excel-tiedoston välilehdiltä.

GEMET-sanasto
GEMET (the General Multilingual Environmental Thesaurus) -sanasto on monikielinen ympäristöalan sanasto, johon on koottu myös INSPIRE-direktiivin teemat. Sanastoa päivitetään jatkuvasti EEA:n (European Environment Agency) toimesta.

Paikkatietohakemiston asiasanasto (pdf)
Paikkatietohakemistossa käytetään Teknillisessä korkeakoulussa Maanmittauslaitoksen rahoituksella vuonna 2006 teetettyä Paikkatietohakemiston asiasanastoa, johon on liitetty GEMET-sanastosta INSPIRE-direktiivin teemat.

Kansallinen ontologiapalvelu Finto
Finto on suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu, joka mahdollistaa sanastojen julkaisun ja selailun. Palvelu tarjoaa myös rajapinnat sanastojen ja ontologioiden hyödyntämiseen muissa ohjelmistoissa.