Paikkatietoalan verkostot

Katso, mihin paikkatietoalan verkostoon voisit liittyä. Jos haluat lisätä oman verkostosi listalle, ota yhteyttä INSPIRE-sihteeristöön.

Sosiaalisen median verkostot

Paikkatietoverkosto

Paikkatietoverkosto on kaikille avoin yhteistyöfoorumi, joka kannustaa ja aktivoi paikkatietoalan osapuolia yhteistyöhön. Se jakaa tietoa muun muassa INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta, kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisestä ja hyödyntämisestä sekä yleisesti paikkatietoalaan liittyvistä aiheista. INSPIRE-sihteeristön koulutuksista jaetaan tietoa verkoston kautta.

Verkostossa on lähes 500 asiantuntijaa yli 100 organisaatiosta. Joukossa on niin paikkatiedon hyödyntäjiä, tuottajia, palvelujen tuottajia kuin tutkijoita ja opettajia. Paikkatietoverkoston sihteeristönä toimii INSPIRE-sihteeristö

Liity verkostoon tai ilmoita muuttunut osoitteesi tilaamalla Paikkatietoverkoston uutiskirje.

Paikkatietoverkoston uutiskirjeistä kautta saat tiedon koulutuksista, kuulet ensimmäisenä paikkatietoalan ajankohtaiset asiat ja pääset myös mukaan vaikuttamaan ja keskustelemaan INSPIRE-toimeenpanoon ja kansalliseen paikkatietoinfrastruktuuriin liityvistä asioista. Verkosto on avoin foorumi kaikille paikkatietoasioista kiinnostuneille. Joukossamme on jo lähes 400 jäsentä! 

Koostamme viestimme useimmiten uutiskirjeen muotoon, mutta toisinaan lähetämme uutiskirjeen jakelulla myös sähköpostia - varsinkin jos kyse on yksittäisestä tai kiireellisestä asiasta tai esim. tapahtumaan tai webinaariin ilmoittautumisen muistutuksesta.

Uutiskirjeet

Paikkatietoverkoston katsaus kertoo, mitä ajankohtaista INSPIRE-toimeenpanossa ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurissa on juuri nyt meneillään. Katsaus julkaistaan muutaman kerran vuodessa. Vuonna 2020 julkaistaan kärkiteemoihin keskittyviä uutiskirjeitä. 

2020
syyskuu: Tervetuloa webinaariin metatietojen validoinnista torstaina 1.10. kello 13:30
elokuu: Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot -kärkiteeman uutiskirje III
elokuu: Paikkatietoverkoston katsaus
toukokuu: Paikkatietoverkoston uutiskirjeen erikoisnumero
toukokuu: Paikkatietoverkoston katsaus
huhtikuu: Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot -kärkiteeman uutiskirje II
maaliskuu: Paikkatietopoliittisen selonteon seuranta -uutiskirje
helmikuu: Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot -kärkiteeman uutiskirje I

2019: helmikuusyyskuujoulukuu
2018: helmikuu, kesäkuu
2017: helmikuu, lokakuu
2016: helmikuulokakuu
2015: huhtikuukesäkuulokakuu

Vuosikokous

Paikkatietoverkoston seminaari ja vuosikokous järjestetään joulukuussa, jolloin hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma kärkiteemoineen. 

Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Seminaari ja vuosikokous 12.12.2019.

Kärkiteemat

Verkoston toimintaa fokusoidaan kärkiteemojen avulla tiettyihin aihealueisiin toimintavuoden aikana. Kärkiteemoista voidaan järjestää esimerkiksi seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muuta viestintää.

Vuonna 2020 Paikkatietoverkostolla on neljä kärkiteemaa:

Paikkatiedon koulutus ja osaaminen
Kärkiteeman tavoitteena on varmistaa paikkatietoalan riittävä osaaminen Suomessa ja sen edellyttämät resurssit eri koulutusasteilla. Tavoitteeseen pyritään muun muassa parantamalla ymmärrystä suomalaisesta paikkatieto-opetuksesta, vahvistamalla koulutusorganisaatioiden yhteistyötä sekä edistämällä paikkatietoalan työllistäjien ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

Puheenjohtajisto:
Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto
Niina Käyhkö, Turun yliopisto
Riikka Kivekäs, Maanmittauslaitos

Tilasto- ja paikkatietoyhteistyön edistäminen
Kärkiteeman tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilastojen paikkatieto-ominaisuudesta ja tilastotietojen tuottamismahdollisuuksista. Lisäksi pyritään hyödyntämään kansainvälisten tilastojen ja paikkatietojen kehitystyön tuloksia kansallisissa hankkeissa.

Puheenjohtajisto:
Pasi Piela, Tilastokeskus (vastuu Tilastokeskus)
Tesmi Laakso, Tilastokeskus
Rina Tammisto, Tilastokeskus
Esa Tiainen, Maanmittauslaitos (vastuu Maanmittauslaitos, siht.)
Timo Aarnio, Maanmittauslaitos

Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot
Kärkiteemassa edistetään rakennetun ympäristön tietojen saattamista yhteen toimivaan muotoon kokoamalla paikkatietoalan eri asiantuntijat osaksi yhteen toimivuus työtä sekä tunnistamalla teemaan liittyviä konkreettisia kehittämistarpeita.

Puheenjohtajisto:
Sakari Jäppinen, ympäristöministeriö (vastuu)
Minna Perähuhta, ympäristöministeriö
Lena Hallin-Pihlatie, Maanmittauslaitos (siht.)

Paikkatietopoliittisen selonteon seuranta

Kärkiteema seuraa selonteon toimeenpanoa ja tarvittaessa osallistuu toimeenpanon valmisteluun

Puheenjohtajisto:
Mari Laakso, maa- ja metsätalousministeriö (vastuu)
Hanna Horppila, Maanmittauslaitos (siht.)

Paikkatietoverkoston ohjausryhmä

Puheenjohtaja:
Kimmo Soukki, Terrasolid Oy

Varapuheenjohtajat:
Pasi Piela, Tilastokeskus (Tilasto- ja paikkatietoyhteistyön edistäminen-kärkiteema)
Niina Käyhkö, Turun yliopisto (Paikkatiedon koulutus ja osaaminen -kärkiteema)
Mari Laakso, MMM (Paikkatietopoliittisen selonteon seuranta -kärkiteema)
Sakari Jäppinen, Ympäristöministeriö (Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot)
Miika Mäkelä, TomTom Oy (ProGIS ry:n puheenjohtaja)

Kokousmuistio 3.2.2020
Kokousmuistio 8.10.2019
Kokousmuistio 5.10.2018
Kokousmuistio 29.9.2017

Muita kansallisia verkostoja

Fiuginet - Geoinformatiikan yliopistoverkosto toimii alan suomalaisen yliopistollisen tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen yhteistyöfoorumina. Verkoston tarkoituksena on koordinoida, tehostaa, kehittää ja tukea geoinformatiikan yliopistotasoista tutkimusta ja opetusta aineisto- ja ohjelmistoresurssien hankinnan ja jakamisen, tutkijakoulutuksen, yhteisten tutkimushankkeiden sekä kansainvälisen verkoston kehittämisen kautta. Verkosto edistää tieteidenvälisyyttä sekä verkostossa että laajemminkin yliopistoissa. Lisäksi verkosto toimii alan tiedonvälittäjänä yliopistoissa ja yhteiskunnassa.

FLIC - Suomen paikkatietoklusteri eli Finnish Location Information Cluster on vuonna 2013 perustettu paikkatietoalan palveluyritysten yhteistyöelin. Tavoitteena on edistää alan yritysten toimintaedellytyksiä, varmistaa osaamisen kehittyminen, tukea yritysten kansainvälistymistä sekä selkeyttää julkisen sektorin ja yritysten roolijakoa alalla.

KEHTO-paikkatieto on KEHTO-kaupunkien paikkatietosektorin yhteistyöverkosto. KEHTO tulee sanoista Kuntatekniikan KEhittämisen Haltuunotto ja TOteutus. Lue POSITIO-lehden juttu Paikkatiedon KEHTO.

OSGEO Suomi on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen kehittämistä yhteiseksi hyväksi ja esiintyä niiden laajan käytön puolesta.

Oskari-verkosto on avoimen lähdekoodin Oskari-ohjelmistoa kehittävä yhteisö, joka tukee INSPIRE-toimeenpanoa. 

Paikkatietoalustan kuntafoorumi edustaa kuntien ääntä Paikkatietoalustan kehityksessä. Kuntafoorumissa kunnat saavat tietoa kehittämistyöstä ja pääsevät vaikuttamaan siihen, miten työtä viedään eteenpäin. Kuntafoorumissa on yli 160 jäsentä eri puolilta Suomea. Osallistuminen on maksutonta eikä sido kuntia.

ProGIS ry edistää paikkatietojärjestelmien GIS (Geographic Information System) ja paikkatiedon hyödyntämistä eri aloilla, tuo yhteen paikkatietoalan ammattilaisia ja välittää tietoa. Yhdistys on puolueeton ja huomioi paikkatietoalan moninaisia tarpeita, niin julkishallinnon kuin yritystenkin kannalta.

Suomen kartografinen seura (SKS) on yhdistys, joka edistää kartografian ja geoinformatiikan alan opetus-, tutkimus- ja ammattitoimintaa Suomessa.

Kansainvälisiä verkostoja

GI Norden on pohjoismaisten paikkatietoalan järjestöjen yhteistyöverkosto. Suomesta ProGIS ry on GI Norden -verkoston jäsen. Jos haluat mukaan, ota yhteyttä ProGIS:iin.

EUROGI on eurooppalaisten paikkatietoalan järjestöjen yhteistyöverkosto. Suomesta ProGIS ry on mukana toiminnassa GI Nordenin kautta.

EuroGeographics on eurooppalaisten karttalaitosten yhteistyöverkosto. Suomesta Maanmittauslaitos on EuroGeographicsin jäsen. Verkosto ei ole avoin muille kuin karttalaitoksille.

INSPIRE Community Forum on INSPIRE-toimeenpanoa edistämään luotu yhteistyöalusta, joka perustuu 11 keskusteluryhmään. Pääteemat liittyvät ohjelmistoihin ja työkaluihin, tietotuotteisiin sekä INSPIRE- ja ympäristöpolitiikkaan.

INSPIRE MIG -työryhmä on eurooppalaisten INSPIRE-yhteystahojen yhteistyöverkosto, jossa kehitetään INSPIRE-toimeenpanoa. Työryhmää johtaa Euroopan komissio. Suomesta on edustajat maa- ja metsä-talousministeriöstä ja Maanmittauslaitokselta. Verkosto ei ole avoin. Lue lisää kansainvälisestä INSPIRE-työstä.

INSPIRE Pool of Experts on eurooppalaisten paikkatietoalan asiantuntijoiden verkosto, josta valitaan jäsenet INSPIRE-toimeenpanoa kehittäviin työryhmiin. Asiantuntijat voivat rekisteröityä verkostoon, minkä jälkeen Euroopan komissio kutsuu mukaan työhön tarvittaessa. Lue lisää kansainvälisestä INSPIRE-työstä.

Paikkatietoikkuna

Kansallisessa paikkatietoportaalissa on käytettävissä noin 1600 karttatasoa yli 60 eri organisaatiolta.

Positio-lehti

Lehti kaikille paikkatiedosta kiinnostuneille painettuna ja verkossa.