Hyppää pääsisältöön

Paikkatietoalan verkostoja

Some-verkostoja

Kansallisia verkostoja

Kansainvälisiä verkostoja

 

Katso, mihin paikkatietoalan verkostoon voisit liittyä. Jos haluat lisätä oman verkostosi listalle, ota yhteyttä INSPIRE-sihteeristöön.

Sosiaalisen median verkostoja

Kansallisia verkostoja

Fiuginet - Geoinformatiikan yliopistoverkosto toimii alan suomalaisen yliopistollisen tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen yhteistyöfoorumina. Verkoston tarkoituksena on koordinoida, tehostaa, kehittää ja tukea geoinformatiikan yliopistotasoista tutkimusta ja opetusta aineisto- ja ohjelmistoresurssien hankinnan ja jakamisen, tutkijakoulutuksen, yhteisten tutkimushankkeiden sekä kansainvälisen verkoston kehittämisen kautta. Verkosto edistää tieteidenvälisyyttä sekä verkostossa että laajemminkin yliopistoissa. Lisäksi verkosto toimii alan tiedonvälittäjänä yliopistoissa ja yhteiskunnassa.

FLIC - Suomen paikkatietoklusteri eli Finnish Location Information Cluster on vuonna 2013 perustettu paikkatietoalan palveluyritysten yhteistyöelin. Tavoitteena on edistää alan yritysten toimintaedellytyksiä, varmistaa osaamisen kehittyminen, tukea yritysten kansainvälistymistä sekä selkeyttää julkisen sektorin ja yritysten roolijakoa alalla.

GeoForum Finland ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka kokoaa yhteen merkitykselliset sidosryhmät. Yhdistys kehittää yhteistyötä paikkatietoalan ja paikkatietoja käyttävien organisaatioiden; yritysten, julkishallinnon, opetus- ja tutkimuslaitosten kesken. Toiminta käynnistyi alkusyksyllä 2020 Eduskunnan 28.11.2018 hyväksymän Paikkatietopoliittisen selonteon toimenpiteenä. GeoForum jatkaa vuosina 2009-2020 toimineen Paikkatietoverkoston työtä. 

KEHTO-paikkatieto on KEHTO-kaupunkien paikkatietosektorin yhteistyöverkosto. KEHTO tulee sanoista Kuntatekniikan KEhittämisen Haltuunotto ja TOteutus. Lue POSITIO-lehden juttu Paikkatiedon KEHTO.

Paikkatietojen kuntafoorumi PAKU edustaa kuntien ääntä valtionhallinnon paikkatietoratkaisuihin liittyvän toiminnan ja valtakunnallisten hankkeiden kehittämisessä. PAKUn toiminnassa kunnat ja valtionhallinto vaihtavat tietoa julkishallinnon paikkatietotoimintaa koskettavasta kehitystyöstä ja voivat antaa palautetta kehitystyön tueksi.

OSGEO Suomi on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen kehittämistä yhteiseksi hyväksi ja esiintyä niiden laajan käytön puolesta.

Oskari-verkosto on avoimen lähdekoodin Oskari-ohjelmistoa kehittävä yhteisö, joka tukee INSPIRE-toimeenpanoa. 

ProGIS ry edistää paikkatietojärjestelmien GIS (Geographic Information System) ja paikkatiedon hyödyntämistä eri aloilla, tuo yhteen paikkatietoalan ammattilaisia ja välittää tietoa. Yhdistys on puolueeton ja huomioi paikkatietoalan moninaisia tarpeita, niin julkishallinnon kuin yritystenkin kannalta.

Suomen kartografinen seura (SKS) on yhdistys, joka edistää kartografian ja geoinformatiikan alan opetus-, tutkimus- ja ammattitoimintaa Suomessa.

Kansainvälisiä verkostoja

GI Norden on pohjoismaisten paikkatietoalan järjestöjen yhteistyöverkosto. Suomesta ProGIS ry on GI Norden -verkoston jäsen. Jos haluat mukaan, ota yhteyttä ProGIS:iin.

EUROGI on eurooppalaisten paikkatietoalan järjestöjen yhteistyöverkosto. Suomesta ProGIS ry on mukana toiminnassa GI Nordenin kautta.

EuroGeographics on eurooppalaisten karttalaitosten yhteistyöverkosto. Suomesta Maanmittauslaitos on EuroGeographicsin jäsen. Verkosto ei ole avoin muille kuin karttalaitoksille.

INSPIRE helpdesk on GitHub-tilassa toimiva INSPIRE-toimeenpanon tukipalvelu ja keskustelualusta, joka korvasi vuoden 2021 alusta INSPIRE Community Forumin.

INSPIRE MIG -työryhmä on eurooppalaisten INSPIRE-yhteystahojen yhteistyöverkosto, jossa kehitetään INSPIRE-toimeenpanoa. Työryhmää johtaa Euroopan komissio. Suomesta on edustajat maa- ja metsä-talousministeriöstä ja Maanmittauslaitokselta. Verkosto ei ole avoin. Lue lisää kansainvälisestä INSPIRE-työstä.

INSPIRE Pool of Experts on eurooppalaisten paikkatietoalan asiantuntijoiden verkosto, josta valitaan jäsenet INSPIRE-toimeenpanoa kehittäviin työryhmiin. Asiantuntijat voivat rekisteröityä verkostoon, minkä jälkeen Euroopan komissio kutsuu mukaan työhön tarvittaessa. Lue lisää kansainvälisestä INSPIRE-työstä.

Nordic INSPIRE Network  on INSPIRE-toimeenpanoa tukeva pohjoismainen verkosto.

Paikkatietoikkuna

Kansallisessa paikkatietoportaalissa on käytettävissä yli 2 500 karttatasoa noin 60 eri organisaatiolta.

Positio-lehti

Lehti kaikille paikkatiedosta kiinnostuneille. Lehteä julkaisee Geoforum Finland.