Paikkatietoalan verkostot

Katso, mihin paikkatietoalan verkostoon voisit liittyä. Jos haluat lisätä oman verkostosi listalle, ota yhteyttä INSPIRE-sihteeristöön.

Sosiaalisen median verkostot

Kansallisia verkostoja

Fiuginet - Geoinformatiikan yliopistoverkosto toimii alan suomalaisen yliopistollisen tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen yhteistyöfoorumina. Verkoston tarkoituksena on koordinoida, tehostaa, kehittää ja tukea geoinformatiikan yliopistotasoista tutkimusta ja opetusta aineisto- ja ohjelmistoresurssien hankinnan ja jakamisen, tutkijakoulutuksen, yhteisten tutkimushankkeiden sekä kansainvälisen verkoston kehittämisen kautta. Verkosto edistää tieteidenvälisyyttä sekä verkostossa että laajemminkin yliopistoissa. Lisäksi verkosto toimii alan tiedonvälittäjänä yliopistoissa ja yhteiskunnassa.

FLIC - Suomen paikkatietoklusteri eli Finnish Location Information Cluster on vuonna 2013 perustettu paikkatietoalan palveluyritysten yhteistyöelin. Tavoitteena on edistää alan yritysten toimintaedellytyksiä, varmistaa osaamisen kehittyminen, tukea yritysten kansainvälistymistä sekä selkeyttää julkisen sektorin ja yritysten roolijakoa alalla.

GeoForum on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka kokoaa yhteen merkitykselliset sidosryhmät. Yhdistys kehittää yhteistyötä paikkatietoalan ja paikkatietoja käyttävien organisaatioiden; yritysten, julkishallinnon, opetus- ja tutkimuslaitosten kesken. Yhdistys on käynnistetty Eduskunnan 28.11.2018 hyväksymän Paikkatietopoliittisen selonteon toimenpiteenä. 

KEHTO-paikkatieto on KEHTO-kaupunkien paikkatietosektorin yhteistyöverkosto. KEHTO tulee sanoista Kuntatekniikan KEhittämisen Haltuunotto ja TOteutus. Lue POSITIO-lehden juttu Paikkatiedon KEHTO.

OSGEO Suomi on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen kehittämistä yhteiseksi hyväksi ja esiintyä niiden laajan käytön puolesta.

Oskari-verkosto on avoimen lähdekoodin Oskari-ohjelmistoa kehittävä yhteisö, joka tukee INSPIRE-toimeenpanoa. 

Kuntafoorumi edustaa kuntien ääntä Maanmittauslaitoksen paikkatietoratkaisuihin liittyvän toiminnan ja valtakunnallisten hankkeiden kehittämisessä. Kuntafoorumissa kunnat saavat tietoa kuntia ja niiden toimintaa koskettavasta kehittämistyöstä ja voivat vaikuttaa siihen, miten työtä viedään eteenpäin. 

ProGIS ry edistää paikkatietojärjestelmien GIS (Geographic Information System) ja paikkatiedon hyödyntämistä eri aloilla, tuo yhteen paikkatietoalan ammattilaisia ja välittää tietoa. Yhdistys on puolueeton ja huomioi paikkatietoalan moninaisia tarpeita, niin julkishallinnon kuin yritystenkin kannalta.

Suomen kartografinen seura (SKS) on yhdistys, joka edistää kartografian ja geoinformatiikan alan opetus-, tutkimus- ja ammattitoimintaa Suomessa.

Kansainvälisiä verkostoja

GI Norden on pohjoismaisten paikkatietoalan järjestöjen yhteistyöverkosto. Suomesta ProGIS ry on GI Norden -verkoston jäsen. Jos haluat mukaan, ota yhteyttä ProGIS:iin.

EUROGI on eurooppalaisten paikkatietoalan järjestöjen yhteistyöverkosto. Suomesta ProGIS ry on mukana toiminnassa GI Nordenin kautta.

EuroGeographics on eurooppalaisten karttalaitosten yhteistyöverkosto. Suomesta Maanmittauslaitos on EuroGeographicsin jäsen. Verkosto ei ole avoin muille kuin karttalaitoksille.

INSPIRE Community Forum on INSPIRE-toimeenpanoa edistämään luotu yhteistyöalusta, joka perustuu 11 keskusteluryhmään. Pääteemat liittyvät ohjelmistoihin ja työkaluihin, tietotuotteisiin sekä INSPIRE- ja ympäristöpolitiikkaan.

INSPIRE MIG -työryhmä on eurooppalaisten INSPIRE-yhteystahojen yhteistyöverkosto, jossa kehitetään INSPIRE-toimeenpanoa. Työryhmää johtaa Euroopan komissio. Suomesta on edustajat maa- ja metsä-talousministeriöstä ja Maanmittauslaitokselta. Verkosto ei ole avoin. Lue lisää kansainvälisestä INSPIRE-työstä.

INSPIRE Pool of Experts on eurooppalaisten paikkatietoalan asiantuntijoiden verkosto, josta valitaan jäsenet INSPIRE-toimeenpanoa kehittäviin työryhmiin. Asiantuntijat voivat rekisteröityä verkostoon, minkä jälkeen Euroopan komissio kutsuu mukaan työhön tarvittaessa. Lue lisää kansainvälisestä INSPIRE-työstä.

Paikkatietoverkosto

Paikkatietoverkosto oli kaikille avoin yhteistyöfoorumi, joka kannusti ja aktivoi paikkatietoalan osapuolia yhteistyöhön. Se jakoi tietoa muun muassa INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta, kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisestä ja hyödyntämisestä sekä yleisesti paikkatietoalaan liittyvistä aiheista. Myös INSPIRE-sihteeristön koulutuksista jaettiin tietoa verkoston kautta. Paikkatietoverkosto toimi vuodesta 2009 vuoden 2020 loppuun. Nimi oli ensin INSPIRE-verkosto, mutta se muutettiin Paikkatietoverkostoksi vuonna 2013.

Vuoden 2020 vuosikokouksessa 10.12.2020 päätettiin hyväksyä Paikkatietoverkoston ohjausryhmän esitys Paikkatietoverkoston tehtävien siirtämisestä GeoForumille. Paikkatietoverkostolla on ollut tärkeä rooli paikkatietoalan yhteistyön rakentumisessa ja INSPIRE-toimeenpanon kansallisen tason yhteistyössä. GeoForum jatkaa paikkatietoalan yhteistyön ja vaikuttavuuden rakentamista. INSPIRE-sihteeristö jatkaa tiedon jakamista INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisestä ja hyödyntämisestä Maanmittauslaitoksen lakisääteisten tehtävien mukaisesti.

Verkostossa oli yli 500 asiantuntijaa yli 100 organisaatiosta. Joukossa oli niin paikkatiedon hyödyntäjiä, tuottajia, palvelujen tuottajia kuin tutkijoita ja opettajia. Paikkatietoverkoston sihteeristönä toimi INSPIRE-sihteeristö. INSPIRE-viestintää jatketaan Paikkatietoverkoston jakelulla. Vastaanottajille on tarjottu mahdollisuus tilata GeoForumin uutiskirje.

Paikkatietoveroston vuosikokouksen 2020 asialista
Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Ohjausryhmän esitys Paikkatietoverkoston tehtävien siirtämisestä GeoForumille (sisältää kuvauksen vuoden 2020 toiminnasta)
Kokouksen muistio

Uutiskirjeet

Paikkatietoverkoston katsauksissa on kerrottu INSPIRE-toimeenpanon ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisen ajankohtaisista asioista. Vuonna 2020 julkaistiin myös kärkiteemoihin keskittyviä uutiskirjeitä. Vuonna 2021 uutiskirjeen nimi muuttuu.

2020

joulukuu: Paikkatietoverkoston katsaus
marraskuu: Paikkatietoverkoston vuosikokous ja muita lähiajan tapahtumia
marraskuu: Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot -kärkiteeman uutiskirje 4
lokakuu: Paikkatietoverkoston katsaus
syyskuu: Tervetuloa webinaariin metatietojen validoinnista torstaina 1.10. kello 13:30
elokuu: Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot -kärkiteeman uutiskirje 3
elokuu: Paikkatietoverkoston katsaus
toukokuu: Paikkatietoverkoston uutiskirjeen erikoisnumero
toukokuu: Paikkatietoverkoston katsaus
huhtikuu: Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot -kärkiteeman uutiskirje 2
maaliskuu: Paikkatietopoliittisen selonteon seuranta -uutiskirje
helmikuu: Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot -kärkiteeman uutiskirje 1

2019: helmikuusyyskuujoulukuu
2018: helmikuu, kesäkuu
2017: helmikuu, lokakuu
2016: helmikuulokakuu
2015: huhtikuukesäkuulokakuu

Kärkiteemat

Verkoston toimintaa fokusoitiin kärkiteemojen avulla tiettyihin aihealueisiin toimintavuoden aikana. Kärkiteemoista järjestettiin esimerkiksi seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muuta viestintää.

Vuonna 2020 Paikkatietoverkostolla oli neljä kärkiteemaa:

Paikkatiedon koulutus ja osaaminen
Kärkiteeman tavoitteena oli varmistaa paikkatietoalan riittävä osaaminen Suomessa ja sen edellyttämät resurssit eri koulutusasteilla. Tavoitteeseen pyrittiin muun muassa parantamalla ymmärrystä suomalaisesta paikkatieto-opetuksesta, vahvistamalla koulutusorganisaatioiden yhteistyötä sekä edistämällä paikkatietoalan työllistäjien ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

Puheenjohtajisto:
Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto
Niina Käyhkö, Turun yliopisto
Riikka Kivekäs, Maanmittauslaitos

Tilasto- ja paikkatietoyhteistyön edistäminen
Kärkiteeman tavoitteena oli lisätä tietoisuutta tilastojen paikkatieto-ominaisuudesta ja tilastotietojen tuottamismahdollisuuksista. Lisäksi pyrittiin hyödyntämään kansainvälisten tilastojen ja paikkatietojen kehitystyön tuloksia kansallisissa hankkeissa.

Puheenjohtajisto:
Pasi Piela, Tilastokeskus (vastuu Tilastokeskus)
Tesmi Laakso, Tilastokeskus
Rina Tammisto, Tilastokeskus
Esa Tiainen, Maanmittauslaitos (vastuu Maanmittauslaitos, siht.)
Timo Aarnio, Maanmittauslaitos

Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot
Kärkiteemassa edistettiin rakennetun ympäristön tietojen saattamista yhteen toimivaan muotoon kokoamalla paikkatietoalan eri asiantuntijat osaksi yhteen toimivuus työtä sekä tunnistamalla teemaan liittyviä konkreettisia kehittämistarpeita.

Puheenjohtajisto:
Sakari Jäppinen, ympäristöministeriö (vastuu)
Minna Perähuhta, ympäristöministeriö
Lena Hallin-Pihlatie, Maanmittauslaitos (siht.)

Paikkatietopoliittisen selonteon seuranta

Kärkiteema seurasi selonteon toimeenpanoa ja tarvittaessa osallistuu toimeenpanon valmisteluun

Puheenjohtajisto:
Mari Laakso, maa- ja metsätalousministeriö (vastuu)
Hanna Horppila, Maanmittauslaitos (siht.)

Paikkatietoverkoston ohjausryhmä

Paikkatietoverkoston vuoden 2020 vuosikokouksessa ohjausryhmä päätettiin lakkauttaa, sillä verkoston tehtävät siirtyvät GeoForumille

Puheenjohtaja:
Kimmo Soukki, Terrasolid Oy

Varapuheenjohtajat:
Pasi Piela, Tilastokeskus (Tilasto- ja paikkatietoyhteistyön edistäminen-kärkiteema)
Niina Käyhkö, Turun yliopisto (Paikkatiedon koulutus ja osaaminen -kärkiteema)
Mari Laakso, MMM (Paikkatietopoliittisen selonteon seuranta -kärkiteema)
Sakari Jäppinen, Ympäristöministeriö (Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot)
Miika Mäkelä, TomTom Oy (ProGIS ry:n puheenjohtaja)

Kokousmuistio 22.9.2020
Kokousmuistio 3.2.2020
Kokousmuistio 8.10.2019
Kokousmuistio 5.10.2018
Kokousmuistio 29.9.2017

Paikkatietoikkuna

Kansallisessa paikkatietoportaalissa on käytettävissä noin 1600 karttatasoa yli 60 eri organisaatiolta.

Positio-lehti

Lehti kaikille paikkatiedosta kiinnostuneille painettuna ja verkossa.