Hyppää pääsisältöön

Rekisteröi vuokraoikeus tai muu erityinen oikeus

Erityinen oikeus on kiinteistön omistusta rajoitetumpi oikeus, joka kuuluu muulle kuin kiinteistön omistajalle. Se perustuu esimerkiksi sopimukseen tai testamenttiin.

Mitä ovat erityiset oikeudet?

Yleisin erityinen oikeus on maanvuokraoikeus. Muita erityisiä oikeuksia ovat muun muassa käyttöoikeus, eläkeoikeus ja hallinnanjakosopimus.

Erityinen oikeus voi olla myös muun tyyppinen oikeus käyttää kiinteistöä hyvinkin rajoitetusti. Myös kalastusoikeus ja metsästysoikeus sekä metsänhakkuuoikeus ja erilaiset irrottamisoikeudet voivat olla erityisiä oikeuksia.

Erityisiä oikeuksia ovat myös eräät elinkeinotoiminnassa käytettäviä kiinteistöjä koskevat kirjaukset, kuten kiinteistölle tuotuun koneeseen tai laitteeseen kohdistuva, muulle kuin kiinteistön omistajalle kuuluva oikeus, oikeus vuokraoikeuteen kuuluvaksi luovutettuun rakennukseen sekä ns. ainesosa- ja tarpeistokirjaukset.

Erityinen oikeus kannattaa rekisteröidä oikeuden turvaamiseksi. Erityinen oikeus rekisteröidään hakemalla sen kirjaamista. Katso varainsiirtoveron maksuohjeet.

Käsittelyaika

Erityinen oikeuden käsittely kestää noin 4–6 kuukautta.

Hae erityistä oikeutta

 1. Kokoa tarvittavat liitteet. 
  a) Kun vuokraoikeus perustetaan, toimita alkuperäinen vuokrasopimus. Jos vuokranantaja on kunta, toimita lisäksi lainvoimainen vuokrauspäätös.
  b) Vuokraoikeuden siirron käsittelyssä toimita alkuperäinen sopimus, jolla oikeus siirtyy uudelle vuokralaiselle. Jos ostat vuokraoikeuden, toimita kauppahinnan maksukuitti, tee varainsiirtoveroilmoitus ja maksa varainsiirtovero.
  c) Muun oikeuden käsittelyssä toimita alkuperäinen sopimus, jolla oikeudesta on sovittu.
 2. Täytä vuokraoikeuden tai erityisen oikeuden kirjaamisen hakemuslomake.
 3. Toimita hakemus ja sen liitteet turvaviestillä, sähköpostitse, postitse tai tuomalla ne palvelupisteeseen. Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Toimita salassa pidettäviä tietoja sisältäviä asiakirjoja turvaviestillä. Paperiset asiakirjat palautetaan sinulle vireille laiton jälkeen.

Maanvuokraoikeus ja muu käyttöoikeus

Erityisten oikeuksien kirjaaminen on vapaaehtoista yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Maanvuokraoikeuden ja muun käyttöoikeuden haltijan tulee hakea määräaikaisen oikeutensa kirjaamista, jos:

 • se saadaan luovuttaa edelleen maanomistajaa kuulematta
 • alueella on vuokralaiselle kuuluvia rakennuksia
 • alueelle saa rakentaa vuokralaiselle kuuluvia rakennuksia.

Hallinnanjakosopimus

Kiinteistön voi omistaa määräosissa, esimerkiksi puoliksi. Määräosin omistetun kiinteistön omistajat voivat tehdä keskinäisen sopimuksen kiinteistön käytöstä ja hallinnasta. Tällaista sopimusta kutsutaan hallinnanjakosopimukseksi.

Hallinnanjakosopimus voi koskea määräosin omistettua kiinteistöä, kuten tilaa tai tonttia, siitä luovutettua määräalaa ja vuokra- tai muuta käyttöoikeutta. Sopimuksissa voi olla hyvinkin yksityiskohtaisia ehtoja muun muassa yhteiskäyttöalueista, pysäköintipaikoista, kulkuväylistä, leikkipaikoista, alueiden hoidosta ja kustannusten jaosta.

Sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti

Hallinnanjakosopimus voi olla vapaamuotoinen. Sopimus kannattaa kuitenkin tehdä kirjallisesti, päivätä ja allekirjoittaa. Sopimuksesta tulee käydä ilmi:

 • Sopimuksen osapuolet, ja miten hallinta jakautuu osapuolten välillä.
 • Onko sopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. Jos voimassaolosta ei ole sovittu, sopimuksen katsotaan olevan voimassa toistaiseksi.
 • Sopimuksen kohteena olevan kiinteistön tiedot (kiinteistötunnus, sijaintikunta, kylän tai kaupunginosan nimi tai numero, tilan nimi ja rekisterinumero tai korttelin ja tontin numerot)
 • Määräalatunnus, jos kyseessä on määräala.
 • Vuokrasopimuksen päiväys ja mahdollinen laitostunnus, jos kyseessä on vuokraoikeus. 

Määräalatunnuksen ja laitostunnuksen löydät esimerkiksi kiinteistön lainhuuto- tai rasitustodistuksesta. Voit käyttää sanallisen hallinnanjaon selityksen lisäksi karttaliitettä, johon hallinnan jakautuminen on merkitty ja johon sopimuksessa viitataan. 

Kirjaaminen vahvistaa sopimusta

Hallinnanjakosopimus kannattaa kirjata kiinteistöön kohdistuvana erityisenä oikeutena lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, sillä jos kohteen omistus vaihtuu, kirjaamaton hallinnanjakosopimus ei sido uutta omistajaa, jos hän ei saannon tapahtuessa tiennyt sopimuksesta. Kirjaaminen vahvistaa sopimuksen pysyvyyttä myös mahdollisissa pakkorealisoinneissa, kuten ulosotossa.

Kaikkia oikeuksia ei voi kirjata erityisenä oikeutena

Jos oikeus on perustettu henkilölle, se kirjataan erityisenä oikeutena. Jos oikeus on perustettu kiinteistölle, kyse on rasiteoikeudesta. Rasiteoikeus perustetaan kiinteistötoimituksessa (esimerkiksi tie- ja käyttöoikeus).

Kiinteistön rasitteet käyvät ilmi kiinteistörekisteriotteelta. Rekisteriin kirjattu erityinen oikeus näkyy rasitustodistuksessa.

Kiinteistöjen vuokraoikeudet ja hallintaoikeuden rajoitukset

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7430107430
Erityisen oikeuden kirjaaminen (MK 14:2 §, laitoksellinen)
132,00 Ei arvonlisäveroa
7430107435
Erityisen oikeuden siirto (MK 14:2 §, laitoksellinen)
132,00 Ei arvonlisäveroa
7430107432
Muu erityisen oikeuden kirjaaminen tai siirto (eläkeoikeus, metsänhakkuuoikeus, muu oikeus)
165,00 Ei arvonlisäveroa
7430107434
Erityisen oikeuden muuttaminen
95,00 Ei arvonlisäveroa
7430107436
Erityisen oikeuden kirjauksen selventäminen
95,00 Ei arvonlisäveroa
7430107433
Erityisen oikeuden poistaminen
95,00 Ei arvonlisäveroa
7430107437
Etusijajärjestyksen muuttaminen
38,00 Ei arvonlisäveroa

Tarvitsetko apua hakemuksen kanssa?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse 029 530 1110.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.