Hoppa till huvudinnehåll

Nyttjanderättsenheter - Sök med kartavgränsning

Välj området på kartan där du vill söka nyttjanderättsenheter.

Sökavstånd i meter

Med sökavståndet kan du fastställa cirkelavgränsningens radie eller linjeavgränsningens bredd. Du måste mata in sökavståndet innan du väljer avgränsningsverktyget.

Välj något av följande kartavgränsningsverktyg:

  • punkt- eller cirkelavgränsning
  • linjeavgränsning
  • rektangelavgränsning
  • polygonavgränsning

Du kan med musen klicka på punkter på kartan eller dra avgränsningen i önskad riktning med vänster musknapp nertryckt.

Valfria avgränsningsvillkor

Huvudtyp av nyttjanderättsenhet

Du kan precisera sökningen så att den endast gäller en viss huvudtyp av nyttjanderättsenhet (t.ex. begränsning enligt lagen om fiske. Du kan också välja flera huvudtyper. Enligt förvalet täcker sökningen alla huvudtyper av nyttjanderättsenhet.

Typ av nyttjanderättsenhet

Du kan precisera sökningen så att den endast gäller en viss typ av nyttjanderättsenhet. Du kan också välja flera typer av nyttjanderättsenhet. Enligt förvalet täcker sökningen alla typer av nyttjanderättsenhet.

Registreringsdatum och myndighetsbeslutets datum

Du kan avgränsa sökningen med hjälp av nyttjanderättsenhetens registreringsdatum eller myndighetsbeslutets datum.

Sök

Funktionen startar sökningen med angivna sökvillkor. Om du inte avgränsar sökningen på ett godkänt sätt startar sökningen inte och du får ett felmeddelande.

Avgränsningens maximistorlek är 20 km som räknas enligt den avgränsande rektangelns omkrets.