Hoppa till huvudinnehåll

Byggnader - Sök med kartavgränsning

Välj ett område på kartan där du vill söka byggnader.

Sökavstånd i meter

Med sökavståndet kan du fastställa cirkelavgränsningens radie eller linjeavgränsningens bredd. Du måste mata in sökavståndet innan du väljer avgränsningsverktyget. 

Välj något av följande kartavgränsningsverktyg:

  • punkt- eller cirkelavgränsning
  • linjeavgränsning
  • rektangelavgränsning
  • polygonavgränsning

Du kan med musen klicka på punkter på kartan eller dra avgränsningen i önskad riktning med vänster musknapp nertryckt.

Valfria sökbegränsningar

Du kan också avgränsa sökningen med hjälp av användningssyfte, användningsläge eller byggår:

Användningssyfte:

Välj ett eller flera användningssyften på listan.

Användningsläge:

Välj ett eller flera användningslägen på listan.

Byggår:

Välj perioden som sökningen av byggnader täcker, i år. Du kan även ange endast start- eller slutåret. Då söks byggnader under en öppen tidsperiod antingen börjande eller slutande med det angivna året. Lägg märke till att byggår inte förts in i samband med alla byggnader.

Sök

Funktionen startar sökningen med angivna sökvillkor. Om du inte avgränsar sökningen på ett godkänt sätt startar sökningen inte och du får ett felmeddelande.

Avgränsningens maximistorlek är 200 km som räknas enligt den avgränsande rektangelns omkrets.