Hoppa till huvudinnehåll

Enskilda vägar - Sök med kartavgränsning

Välj området på kartan där du vill söka enskilda vägar.

Sökavstånd i meter

Med sökavståndet kan du fastställa cirkelavgränsningens radie eller linjeavgränsningens bredd. Du måste mata in sökavståndet innan du väljer avgränsningsverktyget.
Välj något av följande kartavgränsningsverktyg:

  • punkt- eller cirkelavgränsning
  • linjeavgränsning
  • rektangelavgränsning
  • polygonavgränsning

Mera om kartavgränsningsverktyg på sidan Kartavgränsningar.
Du kan med musen klicka på punkter på kartan eller dra avgränsningen i önskad riktning med vänster musknapp nertryckt.

Sök

Funktionen startar sökningen med angivna sökvillkor. Om du inte avgränsar sökningen på ett godkänt sätt startar sökningen inte och du får ett felmeddelande.
Avgränsningens maximistorlek är 40 km som räknas enligt den avgränsande rektangelns omkrets.