Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsköp - Sök med kartavgränsning

Flytta dig till ett område på kartan där du vill söka fastighetsköp.

Sökavstånd i meter

Med sökavståndet kan du fastställa cirkelavgränsningens radie eller linjeavgränsningens bredd. Du måste mata in sökavståndet innan du väljer avgränsningsverktyget. 

Välj något av följande kartavgränsningsverktyg:

 • punkt- eller cirkelavgränsning
 • linjeavgränsning
 • rektangelavgränsning
 • polygonavgränsning

Du kan med musen klicka på punkter på kartan eller dra avgränsningen i önskad riktning med vänster musknapp nertryckt.

Tidsavgränsning

Välj perioden som sökningen av fastighetsöverlåtelser täcker i år och månader.

Valfria avgränsningsvillkor

Dessutom kan du avgränsa sökningen med hjälp av följande avgränsningsvillkor:

 • Överlåtelsesätt
 • Objektets slag
 • Ändamål
 • Plan
 • Planens primära ändamål
 • Byggnader
 • Byggnadstyper
 • Gränsar till strand
 • Överlåtelse mellan släktingar
 • Överlåtare
 • Förvärvärens typ
 • Total jordareal (m2)
 • Åkerareal (m2)
 • Skogsareal (m2)
 • Enhetspris (€/m2)
 • Totalpris (€)
 • Inskrivningsdatum (ååååmmdd)

Sök

Funktionen startar sökningen med angivna sökvillkor. Om du inte avgränsar sökningen på ett godkänt sätt startar sökningen inte och du får ett felmeddelande.

Avgränsningens maximistorlek är 200 km som räknas enligt den avgränsande rektangelns omkrets.