Hoppa till huvudinnehåll

Fixpunkter - Sök med kartavgränsning

Välj ett område på kartan där du vill söka fixpunkter.

Sökavstånd i meter

Med funktionen Sökavstånd kan du fastställa cirkelavgränsningens radie eller linjeavgränsningens bredd. Du måste mata in sökavståndet innan du väljer avgränsningsverktyg. 

Välj något av följande kartavgränsningsverktyg:

 • punkt- eller cirkelavgränsning
 • rektangelavgränsning
 • polygonavgränsning

Du kan med musen klicka på punkter på kartan eller dra avgränsningen i önskad riktning med vänster musknapp nertryckt.

Valfria avgränsningsvillkor

Dessutom kan du avgränsa sökningen med hjälp av följande avgränsningsvillkor:

 • Punkttyp
 • ETRS89-lägesnoggrannhet i plan
 • KKS- lägesnoggrannhet i plan
 • N60 -lägesnoggrannhet i höjd
 • N2000 - lägesnoggrannhet i höjd
 • Underlag
 • Centrummärke
 • Införd i registret
 • Även förstörda punkter söks

Sök

Funktionen startar sökningen med angivna sökvillkor.  Om du inte avgränsar sökningen på ett godkänt sätt startar sökningen inte och du får ett felmeddelande.

Avgränsningens maximistorlek är 200 km som räknas enligt den avgränsande rektangelns omkrets.