Hoppa till huvudinnehåll

Bruksanvisningar av Filtjänst för avgiftsfri data

1. Allmänt

 • Kartbladsindelningen för respektive produkt anger i hurudana filer produkten kan laddas ned.
 • Produkterna är geodataprodukter i vektor- eller rasterform. Produkterna i rasterform är bildfiler och ser ut som kartor. Produkterna i vektorform är punkt-, linje-, eller områdesdata med attributdata. Avbildningsteknik ingår inte.
 • Användningen av produkterna förutsätter en lämplig tillämpning som kan läsa filformatet för respektive produkt.
 • Alla produkter som kan laddas ned via tjänsten får användas i enlighet med användningsvillkoren för avgiftsfria material.
 • Anvisningar om tjänsten visas på statusraden i kartans övre kant.
 • I IE8-webbläsaren kan du välja kartblad enbart i de noggrannare skalorna på grund av webbläsarens prestandaproblem.

2.  Välj den produkt som ska laddas ned från listan till vänster

 • Då du klickar på en produkt visas en lista med olika produktversioner under produkten. Välj den produktversion som ska laddas ned genom att trycka på den gröna plusknappen (+). Tryck på frågetecknet (?) för produktens metadata. Metadata för respektive fil visas på nedladdningssidan som beskrivs i punkt 8.
 • Den valda produktversionen visas nere till vänster.

3. Välj filformat

 • Alternativa filformat för respektive produktversion visas nere till vänster.
 • Det förvalda standardfilformatet kan bytas ut med pilknapparna.
 • Någon produkt kan vara tillgänglig endast i ett filformat.
 • Du kan endast ladda ned en produkt i ett format per beställning. Om du behöver samma produkt i olika format ska du göra flera beställningar.

4. Kartbladsindelning på kartan

 • Zooma in eller ut på kartan enligt anvisningarna i den övre kanten. Kartbladsindelningen visas på kartan när du har zoomat in till en lämplig nivå.
 • Bakgrundskartan  genomskinligheten kan justeras med rullningslisten.

5. Välj kartblad på kartan

 • Välj ett kartblad genom att klicka på kartan med pilverktyget.
 • Välj flera kartblad samtidigt genom att klicka med pilrektangelverktyget och dra en rektangel på kartan.
 • Valda kartblad flyttas till listan till höger.
 • Om något kartblad inte är tillgängligt i nedladdningstjänsten, visas det med grå stil och med texten ’otillgänglig, info’. Genom att klicka på info-länken får du veta varför kartbladet är otillgängligt. Antingen saknas produkten helt eller så kan den beställas separat (expeditionskostnader tillkommer).
 • Du kan välja bort ett valt kartblad med X-knappen.
 • En beställning kan innehålla högst 100 kartblad per produkt.

6. Välj följande produkt för nedladdning

 • Du kan välja flera produkter till samma beställning och nedladdning. Börja följande beställning genom att välja produktversionen för nedladdning i listan till vänster, på samma sätt som i punkt 2.

7. Beställ nedladdning

 • När du har valt alla produkter som ska laddas ned och de syns i listan till höger kan du göra din beställning med knappen ’Beställ’.
 • Kontrollera din beställning.
 • Ge dina kontaktuppgifter och godkänn användningsvillkoren. Du måste meddela din e-postadress och godkänna användningsvillkoren, övriga uppgifter är frivilliga.
 • Skicka din beställning.

8. Ladda ned filer

 • Inom cirka en halv timme från att du skickat din beställning får du ett meddelande om nedladdningen till din e-postadress.
 • Meddelandet innehåller en länk till en webbsida, där det finns nedladdningslänkar till varje fil du valt. På sidan finns även filspecifika metadata, t.ex. filens tidstämpel. Sidan är tillgänglig i en månads tid.
 • Hastigheten på filnedladdningarna beror på din egen internetanslutning och tjänstens eventuella överbelastning. Om nedladdningen misslyckas kan du försöka på nytt senare.

9.Packa upp komprimerade filer

 • Laserskanningsmaterialet har komprimerats i LAZ-format. Du kan packa upp komprimerade fi-ler med dataprogrammet laszip.exe som kan laddas ned från webbsidan http://www.cs.unc.edu/~isenburg/lastools/.
 • Övriga material har komprimerats i zip-format (filerna har suffixet .zip), som kan packas upp med flera dataprogram som kan laddas ned från webben.