Hoppa till huvudinnehåll

Sök ändring i avtal om eller användningstillstånd till Fastighetsdatatjänsten

Lantmäteriverkets fastighetsuppgifter och fastigheternas köpeskillingsuppgifter får användas endast till det ändamål som nämnts i användningstillståndet. Om uppgifternas användningsändamål ändras eller ökas, ska du ansöka om nytt tillstånd.

Kom även ihåg att meddela ändringar i faktureringsuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Tillstånd att använda byggnadsuppgifter

Om du har ett avtal om användningen av Fastighetsdatatjänsten, kan du söka tillstånd till byggnadsuppgifterna i befolkningsdatasystemet: