Hoppa till huvudinnehåll

Ingå ett avtal om användning av fastighetsdatatjänsten – myndigheter

I fastighetsdatatjänsten kan du bläddra i uppgifter i fastighetsdatasystemet (FDS), dvs. i uppgifter i fastighetsregistret samt i lagfarts- och inteckningsregistret. Du kan också söka uppgifter i köpeskillingsregistret över fastigheter och om byggnader i befolkningsdatasystemet. 

På den här sidan berättar vi hur du kan göra för att få tillgång till tjänsten för din organisation.

Vem kan använda fastighetsdatatjänsten?

Följande myndigheter kan använda uppgifterna i fastighetsdatatjänsten för myndighetsverksamhet:

 • myndigheter inom justitieförvaltningen
 • regionförvaltningsverk 
 • närings-, trafik- och miljöcentraler 
 • kommuner 
 • Skatteförvaltningen
 • försvarsministeriet
 • Försvarsmakten 
 • Gränsbevakningsväsendet 
 • polisen och andra förundersökningsmyndigheter
 • räddningsmyndigheter
 • myndigheter som sköter fastighetsbildningsuppgifter
 • myndigheter inom folkbokföringsförvaltningen
 • Forststyrelsen
 • Senatfastigheter
 • köpvittnen. 

Se anvisningen för hur du ingår ett avtal om du inte representerar någon av de myndigheter som nämns ovan.

Ta del av uppgifterna och användningsvillkoren

Uppgifter finns tillgängliga som olika helheter bland annat beroende på i hur stor omfattning personuppgifter visas. Välj produkter beroende på din organisations behov.

Du kan välja mellan följande helheter i fastighetsdatasystemet (FDS). Läs beskrivningarna och villkoren för användningen av uppgifterna:

 • Omfattande uppgifter i fastighetsdatasystemet inklusive personbeteckningar 
 • Omfattande uppgifter i fastighetsdatasystemet exklusive personbeteckningar 
 • Begränsade uppgifter i fastighetsdatasystemet 
 • Begränsade uppgifter i fastighetsdatasystemet och kontaktuppgifter till fastighetsägarna 

Om du behöver uppgifter i köpeskillingsregistret över fastigheter, kan du läsa produktbeskrivningen och villkoren för användningen av uppgifterna.

Om du behöver byggnadsuppgifter i befolkningsdatasystemet, kan du läsa produktbeskrivningen och villkoren för användningen av uppgifterna

Lämna en ansökan om användning av tjänsten

 1. Fyll i och skriv ut Avtal om fastighetsdatatjänsten, skriv under avtalet och skanna det i pdf-format.
 2. Fyll i ansökningsblanketten och bifoga det skannade avtalet till ansökan.
 3. Ansökan och avtalet behandlas av kundsupporten. Vid behov kontaktar kundsupporten kontaktpersonen för ansökan.