Hoppa till huvudinnehåll

Ingå ett avtal om användning av fastighetsdatatjänsten – övriga organisationer

I fastighetsdatatjänsten kan du bläddra i uppgifter i fastighetsdatasystemet (FDS), dvs. i uppgifter i fastighetsregistret samt i lagfarts- och inteckningsregistret. Du kan också söka uppgifter i köpeskillingsregistret över fastigheter och om byggnader i befolkningsdatasystemet. 

På den här sidan berättar vi hur du kan göra för att få tillgång till tjänsten för din organisation.

Vem kan få tillstånd att använda tjänsten?

För användning av fastighetsdatatjänsten krävs ett avtal. Dessutom behöver din organisation tillstånd att använda uppgifterna.
Tillstånd att använda fastighetsdatasystemet kan beviljas, om uppgifterna behövs för något av följande ändamål:

 • samhällsplanering
 • fastighetsförmedling
 • beviljande eller tillsyn av kredit
 • annat därmed jämförbart ändamål som hänför sig till fastigheter. 

Lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002) innehåller bestämmelser om grunderna för beviljande av tillstånd.

Tillstånd till användning av köpeskillingsregistret över fastigheter kan beviljas, om uppgifterna behövs för bestämmande av fastigheters värde. Lagen om köpeskillingsregister över fastigheter (552/1980) innehåller bestämmelser om grunderna för beviljande av tillstånd.

Användningen av byggnadsuppgifter i befolkningsdatasystemet förutsätter tillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009)).

Beviljandet av tillstånd prövas från fall till fall på grundval av de uppgifter som lämnats i ansökan.

Om du representerar en myndighet, se anvisningen för hur du ingår ett avtal.

Ta del av uppgifterna och användningsvillkoren

Uppgifter finns tillgängliga som olika helheter bland annat beroende på i hur stor omfattning personuppgifter visas. Välj produkter beroende på din organisations behov.

Du kan välja mellan följande helheter i fastighetsdatasystemet (FDS). Läs beskrivningarna och villkoren för användningen av uppgifterna:

 • Omfattande uppgifter i fastighetsdatasystemet inklusive personbeteckningar 
 • Omfattande uppgifter i fastighetsdatasystemet exklusive personbeteckningar 
 • Begränsade uppgifter i fastighetsdatasystemet 
 • Begränsade uppgifter i fastighetsdatasystemet och kontaktuppgifter till fastighetsägarna 

Om din organisation behöver uppgifter i köpeskillingsregistret över fastigheter, kan du läsa produktbeskrivningen och villkoren för användningen av uppgifterna.

Om din organisation behöver byggnadsuppgifter i befolkningsdatasystemet, kan du läsa produktbeskrivningen och villkoren för användningen av uppgifterna

Ansök om behörighet för tjänsten

 1. Fyll i och skriv ut Avtal om fastighetsdatatjänsten, skriv under avtalet och skanna det i pdf-format.
 2. Fyll i ansökan och bifoga det skannade avtalet till ansökan.
 3. Ansökan och avtalet behandlas av stödet för webbtjänster. Vid behov kontaktar kundsupporten kontaktpersonen för ansökan.