För media

Lantmäteriverkets kommunikationsteam hjälper representanter för media i sökningen av information, fotografier och experter.

Kontakta oss

Kommunikationsspecialist Jade Lehtinen
050 320 4555

Kommunikationsspecialist Pia-Maria Pekkinen
050 462 9626

Kommunikationschef Mervi Laitinen
040 061 8297

Kommunikationsdirektör Pirkko Yliselä
040 504 3684

E-postadresser: viestinta@maanmittauslaitos.fi och fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Brevpost: Lantmäteriverket, Kommunikation, PB 84, 00521 Helsingfors
Besöksadress: Semaforbron 12 C, Helsingfors (Östra Böle)

Pressmeddelanden och nyheter

Du kan gå med i vår sändlista för pressmeddelanden genom att skicka e-brev till viestinta@maanmittauslaitos.fi. Uppge följande i ditt e-brev: förnamn, efternamn, e-postadress och om vilka teman du önskar få meddelanden i din e-post.

Läs alla nyheter och meddelanden

Beställ kundtidskriften (på finska)

Sociala medier

Statistik

Publiceringstillstånd för kartor

Logotyper

Logotyper för nätbruk (RGB)

Logotyp för nätbruk (vit)

Logotyper för tryckta publikationer (CMYK)

Enfärgad logotyp för tryckta publikationer (svart)

Logotypen finns tillgänglig på finska, samiska och engelska.

Om du behöver logotypen i något annat format ta gärna kontakt via e-post: mediapaja@lantmateriverket.fi