Hoppa till huvudinnehåll

Beställningen av laserskannat material 5 p ändras

Före hösten i år kommer det att ske ändringar i hur man beställer exakt laserskannat material som producerats av Lantmäteriverket. Hittills har material kunnat beställas med beställningsblanketter, men i fortsättningen kommer beställningarna att göras på Kartplatsen.

Materialet kommer fortfarande att vara tillståndspliktigt och avgiftsbelagt, men processen att erhålla tillstånd och att betala kommer att automatiseras jämfört med i dag. På Kartplatsen identifierar sig beställaren av materialet med hjälp av stark autentisering och betalar sin beställning på nätbanken. Den licens som krävs för att använda materialet uppstår på ett automatiserat sätt i tjänsten, och kunden får licensen tillsammans med materialet.

Det kommer att vara möjligt att beställa material enligt produktionsområde och i ett senare skede även enligt kartblad.

Reformens exaktare tidtabell kommer att meddelas under sensommaren och hösten på Lantmäteriverkets webbplats.

Laserskannat material är ett tredimensionellt material i punktform som skildrar jordytan och olika objekt på den. Punkttätheten i det exakta materialet som Lantmäteriverket producerar är 5 punkter/m2. Fritt tillgängligt kommer att finnas ett utglesat material med en punkttäthet på 0,5 punkter/m2. Du kan läsa mer om det laserskannade materialet i produktbeskrivningen.

Senaste servicemeddelanden