Hoppa till huvudinnehåll

Driftavbrott och ändringar i Fastighetsdatatjänsten 14.2.2022

Måndagen den 14 februari 2022 är hela tjänsten ur bruk fr.o.m. kl. 12.00 p.g.a. versionsbyte. Fastighetsdatatjänsten är i bruk igen på tisdag morgon den 15 februari fr.o.m. kl. 6.00.

Versionsbytet medför följande ändringar i tjänsten.

Sökningen av karta ändras

Tidigare har man kunnat söka kartor med ortnamn och beräknade vägnätsadresser. Nu har vi lagt till som nytt alternativ sökning med byggnadens adress. Små ändringar har på samma gång gjorts i listan över sökresultat.

I sökningen med ortnamn har vi lagt till en ny ”Liknande”-lista, i vilken du ser förslag på ortnamn som liknar det ortnamn som du angav som sökvillkor. Genom att klicka på ett förslag visar tjänsten sökresultaten för sökningen med ortnamnet i fråga.

I samband med versionsbytet har kartsökningen fått en ny gränssnittstjänst, Geokodningstjänsten (REST), därifrån uppgifterna hämtas.

Strandlag med i utdraget över nyttjanderättsenhet

På utdraget över nyttjanderättsenhet visas i fortsättningen uppgifter om strandlag. Rubriken Väglag ändras till rubriken Väglag/strandlag. Under rubriken visas antingen väglagets eller strandlagets uppgifter beroende på vilketdera det är fråga om. För strandlag visas motsvarande uppgifter som för väglag.

I fastighetsregistret lagras samnyttjoområden enligt markanvändnings- och bygglagen (MBL) som nyttjanderättsenheter. Om strandlag har bildats för att förvalta samnyttjoområden, registreras deras uppgifter fr.o.m. februari 2022 på motsvarande sätt som uppgifterna för enskilda vägars väglag. Strandlag registreras med stöd av MBL i registret över enskilda vägar.

Fixpunktsuppgifterna uppdaterade

Det nya fixpunktsregistret har tagits i bruk i Fastighetsdatatjänsten, och i och med det är fixpunktsuppgifterna åter uppdaterade.

Upprätthållandet av det gamla fixpunktsregistret avslutades i början av december, och därmed uppdaterades uppgifterna inte på två månader. Mera information i ett tidigare meddelande.

Mera information: tietopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi
 

Senaste servicemeddelanden