Hoppa till huvudinnehåll

Kundservicen är överbelastad – Aktielägenhetsägare: så här kontrollerar du dina kontaktuppgifter

Vår kundservice per telefon är överbelastad. Kötiden kan vara längre än en timme.

Om ditt ärende inte är brådskande kan du kontakta oss med webblanketten. Vi ber dig notera att handläggningen av meddelanden är också överbelastad och svaret kan dröja mer än en vecka. 

Vi beklagar det extra besvär som överbelastningen orsakar.

Handläggningen av ansökningar som berör aktielägenheter är överbelastad

Handläggningen av ansökningar som berör aktielägenheter är också överbelastad. Vi meddelar dig när ditt ärende har handlagts.

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Vi beklagar det extra besvär som överbelastningen orsakar.

Aktielägenhetsägarens kontaktuppgifter

Kundservicen har tagit emot många kontakter som gäller aktielägenhetsägarens kontaktuppgifter. De flesta kontaktuppifterna är tidsenliga i bostadsdatasystemet eftersom de generellt uppdateras automatiskt.

Varifrån uppdateras kontaktuppgifterna?

Om husbolaget är i bostadsdatasystemet uppdateras aktielägenhetens ägares postadress generellt automatiskt från befolkningsdatasystemet.

Om aktielägenheten ägs av ett företag uppdateras postadressen generellt automatiskt från företags- och organisationsdatasystemet.

Kontrollera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet

Företag kan kontrollera sina uppgifter i handelsregistrets e-tjänst

I följande situationer uppdateras uppgifterna aldrig automatiskt:

  • aktielägenheten ägs av ett dödsbo
  • aktielägenheten ägs av en person som inte har ett finskt personnummer
  • aktielägenheten ägs av ett företag som inte har ett FO-nummer.

Så här meddelar du dina kontaktuppgifter

Aktielägenhetens ägare behöver endast meddela sådana ändringar som inte uppdateras automatiskt.

Meddela dina kontaktuppgifter med vår webblankett i följande situationer:

  • du önskar meddela din e-postadress eller din e-postadress förändras
  • du önskar meddela en postadress som inte finns i bostadsdatasystemet
  • du önskar meddela en postadress som inte finns i företags- och organisationsdatasystemet

Om du inte är säker på att dina kontaktuppgifter i bostadsdatasystemet är rätt, kontakta vår kundservice.

Senaste servicemeddelanden