Hoppa till huvudinnehåll

Ska du registrera ägandet av din aktielägenhet? Så här underlättar du skötseln av dina ärenden

Vår kundservice och handläggningen av ansökningar som berör aktielägenheter är nu överbelastade. Om du inte nyligen har köpt en bostad ber vi dig vänta åtminstone några månader innan du ansöker om registrering av din aktielägenhet i bostadsdatasystemet. Läs våra tips om hur du underlättar skötseln av dina ärenden om du har köpt en aktielägenhet och måste registrera ägandet.

""
Bild:
Riku Nikkilä

Börja med att titta på våra interaktiva anvisningar om hur du ska registrera ägandet till din aktielägenhet för att se hur registreringen av ägandet sköts i ditt fall.

Om en aktielägenhet har fått en ny ägare, du har exempelvis köpt eller ärvt en aktielägenhet, ska du ansöka om registrering av din äganderätt inom två månader.

Om du äger en aktielägenhet i ett husbolag som har övergått till bostadsdatasystemet har du 10 år tid på dig att registrera ditt ägande hos Lantmäteriverket.

Gör så här om du kommer till ett serviceställe

  • Fyll i ansökningsblanketten (suomi.fi) innan du kommer till servicestället.
  • Om du inte har en skrivare ber vi dig ändå läsa igenom hela blanketten (suomi.fi). Du kan fylla i blanketten på vårt serviceställe medan du väntar på din tur.
  • Om du inte kan fylla i en punkt i protokollet kan du lämna den tom och be om råd när du lämnar in ansökan.
  • Det är inte möjligt att boka en tid hos våra serviceställen. Vi betjänar våra kunder i ankomstordning.
  • Före avfärd, kontrollera det närmaste serviceställets adress och öppettider för att försäkra dig om att servicestället inte undantagsvis håller stängt.

Registreringen av en aktielägenhets ägande kostar 69 euro. Om en bilplats har ett eget aktiebrev ska du ansöka separat om registrering av bilplatsen. För registrering tas ut en avgift på 69 euro enligt prislistan.

De genomsnittliga handläggningstiderna publiceras på vår webbplats.

Kundservicen är överbelastad

Våra kundserviceställen är tidvis överbelastade. På vissa serviceställen kan kötiden vara längre än en timme.

Observera att när kundservicestället är överbelastat tar vi endast så många kunder i kön som vi hinner betjäna före stängningstiden. Om servicestället har en könummerautomat, kan den stängas av cirka en timme innan servicestället stänger.

I dag är våra mest överbelastade serviceställen Björneborg, Helsingfors, Joensuu, Lahtis, Kuopio, Seinäjoki, S:t Michel, Tammerfors, Uleåborg och Åbo. Även våra övriga kundserviceställen är tidvis överbelastade.

Vi beklagar det extra besvär som överbelastningen orsakar.

Handläggningen av ansökningar är överbelastad

Handläggningen av ansökningar som berör aktielägenheter är också överbelastad. Just nu handlägger Lantmäteriverket i huvudsak sådana ansökningar som berör aktielägenheter som gäller ägarbyten.

Om du har bråttom kan du påskynda handläggningen av din ansökan genom att kontakta vår kundservice. Det kan vara motiverat att påskynda handläggningen exempelvis om den nya ägaren behöver inleda en renovering eller om ett odelat dödsbo tänker sälja aktielägenheten.

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Vi beklagar det extra besvär som överbelastningen orsakar.

Stöd till husbolag för överföring av aktieböcker

Kundservicen kan inte ge råd i frågor som berör överföringen av aktiebok. Om ditt ärende gäller överföringen av husbolagets aktiebok, kontakta stödet för överföring av aktiebok.

Senaste servicemeddelanden