Hoppa till huvudinnehåll

Registrering av äganderätt till aktielägenhet

 

  Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
  7481101000
  Registrering av ägande på ansökan av ägaren eller på anmälan av husbolaget, €/aktielägenhet
  .
  63,00 Ingen moms
  7481101004
  Förtydligande eller annan inskrivning eller anteckning i register, €/aktielägenhet
  63,00 Ingen moms
  7481101005
  Returnering av aktiebrev eller tillfälligt intyg
  11,00 Ingen moms
  7481101006
  Förseningsavgift, €/2 mån.
  12,60 Ingen moms
  7481101090
  Registrering av ägande av hel aktiestock, €/h
  101,00 Ingen moms
  7481101091
  Ändringar i identifikationsuppgifter, €/h
  101,00 Ingen moms

  7481101090 Registrering av hela aktiestocken €/h, om 

  • Ägaren till hela aktiestocken har överlåtit hela aktiestocken till förvärvaren/förvärvarna på en gång. I varje aktiegrupp ska ägarens relativa ägarandel vara lika stor.
  • Bolagets stiftande delägare på basis av en ändring i bolagsordningen under byggnadsskedet ansöker om inskrivning av ägandet i alla aktielägenheter på samma gång till samma part . Varje ägares relativa ägarandel är lika stor i alla aktiegrupper.

  • Ägaren/Ägarna ansöker om registrering av ägandet av hela aktiestocken i bolaget på en gång så att varje ägares relativa ägarandel är lika stor i alla aktiegrupper.

  7481101006 Förseningsavgift, €/2 mån.

  • om ansökan blir försenad utöver den föreskrivna tidsfristen
  • för varje begynnande tvåmånadersperiod som ansökan blir försenad
  • gäller registrering av det första förvärvet efter överföringen av aktieboken
  • det finns inget avgiftstak för förseningsavgifter