Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Kiinteistörekisterin aineistopalvelu

Skeema

Skeematiedostot .zip-pakettina

Skeema

Koodistot

Määräys kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisterin koodistoista lisäyksineen

Tekniset koodistot

Aineistojen nouto

Aineistot toimitetaan aineistonvälityshakemistoon, josta tiedot voi noutaa manuaalisesti tai automaattisesti. Hakemistoon pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Aineistonvälityshakemiston osoite sekä tunnukset sen käyttöön toimitetaan ensimmäisen tilauksen yhteydessä.

 • Aineistot ovat noudettavissa aina irrotuspäivän aamuna.
 • Tiedot vastaavat aina irrotusajankohdan ajantasaisia rekisteritietoja.
 • Aineistot jaotellaan aineistonvälityshakemistoon aineistotyypeittäin.
 • Aineistot tulee ladata irrotusajankohdan mukaisessa aikajärjestyksessä.
 • Tiedostot säilyvät hakemistossa 60 vuorokautta tiedoston syntymisestä.

Aineistoja voidaan hakea joko https:llä tai käyttäen webdav-tekniikkaa https:n päällä.

Rekisterinpidossa tehdyt muutokset (ylläpitotapahtumien rekisteröinnit) näkyvät aineistopalvelussa seuraavana päivänä. Perjantaina tehdyt muutokset näkyvät vasta maanantaina. Jos aineistoirrotus on tilattu esimerkiksi keskiviikoksi, se irrotetaan keskiviikon ensimmäisinä tunteina sen jälkeen, kun tiistaina rekisterinpidossa tehdyt muutokset ovat siirtyneet rekisteriin.

Ohje aineiston hakemiseksi manuaalisesti (pdf)

Ohje aineiston hakemiseksi automaattisesti (pdf)

Kiinteistörekisterin laajat tiedot

Rekisteriyksiköstä tulostetaan kiinteistörekisteriotetta vastaavat tiedot sekä sijaintitiedot: kohteen perustiedot, muodostumistiedot, erottamattomat määräalat, erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet, maankäyttöpäätöstiedot, rasitteet, käyttöoikeudet, käyttörajoitukset, osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin, kiinteistötoimitukset, viranomaispäätökset, palstat, kiinteistörajat ja rajamerkit.

Kohteet voidaan poimia kolmella eri poimintatavalla:

 • Kohdetunnuksella, jolloin tulostetaan yksittäisten kohteiden tiedot
 • Kuntarajauksella, jolloin tulostetaan pyydetyissä kunnissa sijaitsevien kohteiden tiedot
 • Muuttuneet kohteet, jolloin tulostetaan pyydetyllä aikavälillä rekisterissä muuttuneiden kohteiden tiedot

Jokaisesta poimitusta kohteesta tulostetaan täydelliset tiedot. Jos yhtään kohdetta ei löytynyt, tulostetaan juurielementin <TietoaKiinteistorekisterista/> alle vain metatietoja.

Kun kohteet poimitaan kohdetunnuksella tai muuttuneiden kohteiden irrotuksena, tulostiedosto on pakattu tiedosto, jonka nimi on muotoa 'tilauksen nimi'_'irrotuspvm'0000.zip, eli esimerkiksi Kuusamo_toisten_ominaisuus_muutokset_201311250000.zip. Pakatun tiedoston sisällä on kaksi xml-tiedostoa: varsinainen tulostiedosto nimellä ATP_(7 numeroa)_(13 numeroa).xml ja irrotuksen metatiedot sisältävä tiedosto nimellä ATP_(7 numeroa)_(13 numeroa).META.xml. Varsinaisen tulostiedoston ja metatiedoston nimissä olevat numerot ovat keskenään samat ja muuttuvat jokaisella tiedoston irrotuskerralla.

Kun kohteet poimitaan kuntarajauksella, aineisto jaetaan osatiedostoihin kiinteistötunnuksen kuuden ensimmäisen merkin mukaan. Samaan osatiedostoon poimitaan sellaiset rekisteriyksiköt, joiden kiinteistötunnuksen kuusi ensimmäistä merkkiä ovat samat. Jokaisesta osatiedostosta muodostetaan oma pakattu tulostiedosto, jonka nimi on muotoa 'kiinteistötunnuksen kuusi ensimmäistä merkkiä'_ATP_(7 numeroa)_(13 numeroa).zip, eli esimerkiksi 740001_ATP_1820146_1386200211074.zip. Pakatun tiedoston sisällä on kaksi xml-tiedostoa: varsinainen tulostiedosto nimellä 'kiinteistötunnuksen kuusi ensimmäistä merkkiä'_ATP_(7 numeroa)_(13 numeroa).xml ja irrotuksen metatiedot sisältävä tiedosto nimellä 'kiinteistötunnuksen kuusi ensimmäistä merkkiä'_ATP_(7 numeroa)_(13 numeroa).META.xml. Pakatun tiedoston, varsinaisen tulostiedoston ja metatiedoston nimissä olevat numerot ovat keskenään samat ja muuttuvat jokaisella tiedoston irrotuskerralla.

Tuotteen skeemassa on osia, joita käytetään useassa tietopalvelutuotteessa. Tästä syystä skeemassa esiintyy myös sellaisia tietoja, joita tähän tuotteeseen ei koskaan tulosteta.

Tietosisällön yleiskuvaus

Esimerkkitiedosto

1) Tietojen poiminta kohdetunnuksella

Tulostiedostoon poimitaan hakuparametrina annettujen kohdetunnusten mukaiset rekisteriyksiköt. Jokaisesta poimitusta rekisteriyksiköstä tulostetaan täydelliset tuotteen mukaiset tiedot.

Hakuparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
kohdetunnus  1..n kiinteistötunnus Pakollinen

Tulostusparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
koordinaatisto  1

Mahdolliset arvot:

 • ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • ETRS-GK19FIN (EPSG:3873)
 • ETRS-GK20FIN (EPSG:3874)
 • ETRS-GK21FIN (EPSG:3875)
 • ETRS-GK22FIN (EPSG:3876)
 • ETRS-GK23FIN (EPSG:3877)
 • ETRS-GK24FIN (EPSG:3878)
 • ETRS-GK25FIN (EPSG:3879)
 • ETRS-GK26FIN (EPSG:3880)
 • ETRS-GK27FIN (EPSG:3881)
 • ETRS-GK28FIN (EPSG:3882)
 • ETRS-GK29FIN (EPSG:3883)
 • ETRS-GK30FIN (EPSG:3884)
 • ETRS-GK31FIN (EPSG:3885)

Kaikki sijaintikohteiden koordinaatit tulostetaan valitussa koordinaatistossa.

 

Esimerkkitiedosto 

2) Tietojen poiminta kuntarajauksella

Tulostiedostoon poimitaan hakuparametrina annetun kunnan kaikki voimassa olevat ja lakanneet rekisteriyksiköt. Jokaisesta poimitusta rekisteriyksiköstä tulostetaan täydelliset tuotteen mukaiset tiedot.

Hakuparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
kunta  1 kuntatunnus Pakollinen

Tulostusparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
koordinaatisto  1

Mahdolliset arvot:

 • ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • ETRS-GK19FIN (EPSG:3873)
 • ETRS-GK20FIN (EPSG:3874)
 • ETRS-GK21FIN (EPSG:3875)
 • ETRS-GK22FIN (EPSG:3876)
 • ETRS-GK23FIN (EPSG:3877)
 • ETRS-GK24FIN (EPSG:3878)
 • ETRS-GK25FIN (EPSG:3879)
 • ETRS-GK26FIN (EPSG:3880)
 • ETRS-GK27FIN (EPSG:3881)
 • ETRS-GK28FIN (EPSG:3882)
 • ETRS-GK29FIN (EPSG:3883)
 • ETRS-GK30FIN (EPSG:3884)
 • ETRS-GK31FIN (EPSG:3885)

Kaikki sijaintikohteiden koordinaatit tulostetaan valitussa koordinaatistossa.

 

 

3) Tietojen poiminta muuttuneista kohteista

Tulostiedostoon poimitaan rekisteriyksiköt, jotka ovat muuttuneet hakuparametreissa annetulla tavalla.  Jokaisesta poimitusta rekisteriyksiköstä tulostetaan täydelliset tuotteen mukaiset tiedot.

1.1. voimaan tulevia sijaintikuntamuutoksia ei toimiteta ollenkaan tällä hakutavalla. Ne voidaan toimittaa aikaisintaan 1.1. irrottamalla koko kunnan aineisto.

Vuoden aikana tehdyt yksittäiset sijaintikuntamuutokset toimitetaan tällä hakutavalla aina riippumatta siitä, onko asiakas tilannut vastuuorganisaation omat tai toisten tekemät muutokset tai sijainti- tai ominaisuusmuutokset. Tiedostoon tulostetaan aina sekä kuntaan siirtyneet että kunnasta pois siirtyneet rekisteriyksiköt.

Hakuparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
kunta 1 kuntatunnus  
tapahtumalaatu 1

Koodiston Ktj aineistoluovutus tapahtumalaatu koodiarvot:

 • vastuuorgantisaation omat tapahtumat
 • muiden vastuuorganisaatioiden tekemät tapahtumat
 
muutoslaatu 1..n

Koodiston Ktj aineistoluovutus muutoslaatu koodiarvot:

 • Ominaisuustietojen loogisen mallin tieto
 • Sijaintitietojen loogisen mallin tieto
 • Sekä ominaisuus- että sijaintitietojen loogisen mallin tieto
 
muutospäivämäärän alkuarvo 1  päivämäärä  
muutospäivämäärän loppuarvo 1  päivämäärä  

Tulostusparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
koordinaatisto  1

Mahdolliset arvot:

 • ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
 • ETRS-GK19FIN (EPSG:3873)
 • ETRS-GK20FIN (EPSG:3874)
 • ETRS-GK21FIN (EPSG:3875)
 • ETRS-GK22FIN (EPSG:3876)
 • ETRS-GK23FIN (EPSG:3877)
 • ETRS-GK24FIN (EPSG:3878)
 • ETRS-GK25FIN (EPSG:3879)
 • ETRS-GK26FIN (EPSG:3880)
 • ETRS-GK27FIN (EPSG:3881)
 • ETRS-GK28FIN (EPSG:3882)
 • ETRS-GK29FIN (EPSG:3883)
 • ETRS-GK30FIN (EPSG:3884)
 • ETRS-GK31FIN (EPSG:3885)

Kaikki sijaintikohteiden koordinaatit tulostetaan valitussa koordinaatistossa.

 

Esimerkkitiedosto 

Kiinteistörekisterin ominaisuustiedot

Rekisteriyksiköstä tulostetaan kohteen perustiedot, muodostumistiedot, erottamattomat määräalat, erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet ja maankäyttöpäätöstiedot. Määräalasta ja erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta tulostetaan vain kohteen perustiedot. Tuotteeseen ei sisälly sijaintitietoja.

Kohteet voidaan poimia kolmella eri poimintatavalla:

 • Kohdetunnuksella, jolloin tulostetaan yksittäisten kohteiden tiedot
 • Kuntarajauksella, jolloin tulostetaan pyydetyissä kunnissa sijaitsevien kohteiden tiedot
 • Muuttuneet kohteet, jolloin tulostetaan pyydetyllä aikavälillä rekisterissä muuttuneiden kohteiden tiedot

Jokaisesta poimitusta kohteesta tulostetaan täydelliset tiedot. Jos yhtään kohdetta ei löytynyt, tulostetaan juurielementin <TietoaKiinteistorekisterista/> alle vain metatietoja.

Tulostiedosto on pakattu tiedosto, jonka nimi on muotoa 'tilauksen nimi'_'irrotuspvm'0000.zip, eli esimerkiksi Kuusamo_kr_ominaisuus_muuttuneet_rek_201311250000.zip. Pakatun tiedoston sisällä on kaksi xml-tiedostoa: varsinainen tulostiedosto nimellä 'tilauksen nimi'_'irrotuspvm'0000.xml ja irrotuksen metatiedot sisältävä tiedosto nimellä 'tilauksen nimi'_'irrotuspvm'0000.META.xml.

Tuotteen skeemassa on osia, joita käytetään useassa tietopalvelutuotteessa. Tästä syystä skeemassa esiintyy myös sellaisia tietoja, joita tähän tuotteeseen ei koskaan tulosteta.

Tietosisällön kuvaus

Esimerkkitiedosto (rekisteriyksikkö)

Esimerkkitiedosto (määräala)

1) Tietojen poiminta kohdetunnuksella

Tulostiedostoon poimitaan hakuparametrina annettujen kohdetunnusten mukaiset kohteet (rekisteriyksiköt ja/tai määräalat). Poimittavia kohteita voidaan rajata suodatusparametreilla. Jokaisesta poimitusta kohteesta tulostetaan täydelliset tuotteen mukaiset tiedot.

Hakuparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
kohdetunnus  1..n kiinteistötunnus, määräalatunnus  Pakollinen

Suodatusparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
olotila  0..2

Koodiston Olotila arvot:

 • Voimassa oleva
 • Lakannut
 

Esimerkkitiedosto

2) Tietojen poiminta kuntarajauksella

Tulostiedostoon poimitaan hakuparametrina annetun kunnan halutun kohdelajin kaikki kohteet (rekisteriyksiköt ja/tai määräalat). Poimittavia kohteita voidaan rajata suodatusparametreilla. Jokaisesta poimitusta kohteesta tulostetaan täydelliset tuotteen mukaiset tiedot.

Hakuparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
kunta  1 kuntatunnus Pakollinen
kohdelaji 0..2 rekisteriyksikkö tai määräala Jos ei ole annettu, haetaan sekä rekisteriyksiköt että määräalat.

Suodatusparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
olotila  0..2

Koodiston Olotila arvot:

 • Voimassa oleva
 • Lakannut
 
rekisteriyksikkölaji 0..n

Koodiston Rekisteriyksikkolaji arvot:

 • Tila
 • Valtion metsämaa
 • Lunastusyksikkö
 • Kruununkalastus
 • Yleiseen tarpeeseen erotettu alue
 • Erillinen vesijättö
 • Yleinen vesialue
 • Yhteinen alue
 • Yhteismetsä
 • Tie- tai liitännäisalue
 • Lakkautettu tie- tai liitännäisalue
 • Tontti
 • Yleinen alue
 • Yhteinen vesialue
 • Yhteinen maa-alue
 • Suojelualuekiinteistö
 • Tie- tai liitännäisalue tieoikeudella
 • Tie- tai liitännäisalue omistusoikeudella
 • Yleisen alueen lisäosa
 • Yhteinen erityinen etuus
Suodattaa rekisteriyksiköitä
maapinta-alan alaraja 0..1 Kokonaisluku neliömetreinä Suodattaa rekisteriyksiköitä
maapinta-alan yläraja 0..1 Kokonaisluku neliömetreinä Suodattaa rekisteriyksiköitä

3) Tietojen poiminta muuttuneista kohteista

Tulostiedostoon poimitaan kohteet (rekisteriyksiköt ja/tai määräalat), jotka ovat muuttuneet hakuparametreissa annetulla tavalla.  Poimittavia kohteita voidaan rajata suodatusparametreilla. Jokaisesta poimitusta kohteesta tulostetaan täydelliset tuotteen mukaiset tiedot.

Hakuparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
kunta  0..n kuntatunnus Jos ei ole annettu, haetaan koko Suomesta.
kohdelaji 1 rekisteriyksikkö tai määräala Samaan tiedostoon voidaan saada joko vain muuttuneita rekisteriyksiköitä tai vain muuttuneita määräaloja. Mikäli asiakas haluaa tiedot sekä muuttuneista rekisteriyksiköistä että muuttuneista määräaloista, tulee tehdä kaksi erillistä tilausta.
muutostapahtumalaji 1..n

Koodiston Muutostapahtumalaji arvot:

 • 201 Perustietojen muutos
 • 202 Olotilan muutos
 • 203 Uusi kohde
 • 204 Rekisteröintipäivämäärän muutos
 • 205 Lakannut kohde
 • 206 Lakkaamispäivämäärän muutos
 • 207 Nimen muutos
 • 208 Maapinta-alan muutos
 • 209 Vesipinta-alan muutos
 • 210 Sijaintirekisteriyksikön muutos
 • 211 Sijaintikunnan muutos

Pakollinen

Muutostapahtumalajit

Koodiarvoilla 207, 208, 209 ja 211 haetaan vain rekisteriyksiköitä. Koodiarvolla 210 haetaan vain määräaloja.

Koodiarvo 201 sisältää kaikki koodiarvojen 202-211 muutokset. Koodiarvoa 201 on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun kohteen muutostapahtumien hakua ja tulostusta ei haluta rajata tarkemmilla koodiarvoilla 202-211.

muutospäivämäärän alkuarvo 1  päivämäärä Pakollinen
muutospäivämäärän loppuarvo 1  päivämäärä Pakollinen

Suodatusparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
olotila  0..2

Koodiston Olotila arvot:

 • Voimassa oleva
 • Lakannut
Suodattaa sekä rekisteriyksiköitä että määräaloja
rekisteriyksikkölaji 0..n

Koodiston Rekisteriyksikkolaji arvot:

 • Tila
 • Valtion metsämaa
 • Lunastusyksikkö
 • Kruununkalastus
 • Yleiseen tarpeeseen erotettu alue
 • Erillinen vesijättö
 • Yleinen vesialue
 • Yhteinen alue
 • Yhteismetsä
 • Tie- tai liitännäisalue
 • Lakkautettu tie- tai liitännäisalue
 • Tontti
 • Yleinen alue
 • Yhteinen vesialue
 • Yhteinen maa-alue
 • Suojelualuekiinteistö
 • Tie- tai liitännäisalue tieoikeudella
 • Tie- tai liitännäisalue omistusoikeudella
 • Yleisen alueen lisäosa
 • Yhteinen erityinen etuus
Suodattaa rekisteriyksiköitä
maapinta-alan alaraja 0..1 Kokonaisluku neliömetreinä Suodattaa rekisteriyksiköitä
maapinta-alan yläraja 0..1 Kokonaisluku neliömetreinä Suodattaa rekisteriyksiköitä

Esimerkkitiedostot

Mikäli Aineistopalvelussa (kiinteistörekisteri) on ongelmia, ilmoittaa Verkkopalveluiden asiakastuki tilanteesta tilauksen yhteydessä ilmoitetuille yhteyshenkilöille. Paluusanomassa tai ajastetussa koko kunnan irrotuksessa eli ns. määräväli-irrotuksessa on saattanut olla aineistovirheitä tai teknisistä syistä ne eivät ole muodostuneet lainkaan.

Paluusanomassa tai määräväli- irrotuksessa ollut aineistovirhe korjataan joko rekisteröinnin tehneessä kunnassa tai Maanmittauslaitoksessa. Maanmittauslaitos hoitaa korjauspyynnöt oikeille tahoille.

Aineistovirheistä huolimatta tiedostot voi ladata kuntajärjestelmään, koska aineistovirheen sisältävä kohde jää pois tiedostosta. Tiedostoon tulee mukaan vain merkintä, että virheitä on ollut. Aineistovirheet korjataan ja kohteiden tiedot ovat mukana seuraavassa onnistuneessa paluusanomassa. Määräväli-irrotuksissa voidaan aineistovirheen korjauksen jälkeen tehdä erillinen paikkaustiedosto, joka toimitetaan aineistonvälityshakemistoon. Paikkaustiedosto pitää ladata sisään irrotushetken mukaisessa aikajärjestyksessä muihin paluusanomatiedostoihin verrattuna.

Mikäli paluusanomat tai määräväli-irrotukset eivät ole teknisistä syistä muodostuneet lainkaan, ovat tiedot mukana seuraavassa onnistuneessa aineistoirrotuksessa edellisestä onnistuneesta irrotuksesta alkaen. Jos paluusanoman tai määräväli-irrotuksen tietoja kuitenkin tarvitaan ennen seuraavaa ajastettua irrotusta, voi sähköpostitse pyytää Verkkopalveluiden asiakastukea toimittamaan tiedot.

Jos huomataan että kuntajärjestelmässä joidenkin kiinteistöjen tiedoissa on virheitä suhteessa kiinteistörekisterintietoihin, voidaan niistä tehdä erillinen paikkaus. Paikkausta voi pyytää sähköpostitse Verkkopalveluiden asiakastuesta. Paikkauksia varten tarvitaan lista niiden kiinteistöjen tunnuksista, joiden tiedot tarvitaan.