Käsikirjat ja korvaustiedot

Kirjaamistehtäviin ja kiinteistötoimituksiin liittyviä ohjeita ja suosituksia.

Kirjaamismenettelyn käsikirja

Kirjaamismenettelyn käsikirja (KMK) (pdf) on kirjaamishenkilöstölle tarkoitettu ohjekirja.

Toimitusmenettelyn käsikirja

Toimitusmenettelyn käsikirja (TMK) sisältää suosituksia kiinteistötoimitusten tekemistä varten.Se on tarkoitettu ensisijaisesti kiinteistötoimituksia tekevien toimitusinsinöörien käyttöön.

Arviointi- ja korvaustiedot

Arviointi- ja korvaustiedot -tietovarasto sisältää kiinteistötoimituksissa tarvittavia korvaussuosituksia.

Tie- ja käyttöoikeudet

Yksityistien tieyksiköinti (pdf) -käsikirja sisältää ohjeet ja lomakkeet tieyksiköinnin suorittamiseksi.