Yhteiset alueet - yhdistäminen ja jakaminen

Yhteinen alue kuuluu kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti.

Lue lisää kiinteistöjen yhteisistä alueista ja niiden hallinnosta

Yhteisten alueiden yhdistäminen

Useampi yhteinen alue voidaan yhdistää ja muodostaa niistä uusi yhteinen alue, jos osakaskunnat niin päättävät. Maanmittaustoimituksessa laaditaan uudelle yhteiselle alueelle uusi osakasluettelo. Sellaiset yhteiset alueet, joiden osakasluettelot ovat täysin samat, voidaan yhdistää kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä.

Yhteiseen alueeseen voidaan liittää myös yksityiseen kiinteistöön kuuluva vesialue. Yhdistämisellä voidaan tehostaa vesialueen hallintoa ja hoitoa. Yhdistämisen etuja ovat muun muassa:

 • osakkaiden kalastusoikeus laajenee koko yhdistettävälle alueelle
 • kalaveden käyttö ja hoito helpottuvat
 • osakaskunnat säästävät esimerkiksi kokous- ja tiedottamiskuluissa
 • pienet osakaskunnat saadaan suunnitelmallisen toiminnan piiriin.

Uuden yhteisen alueen osakaskiinteistöjen osuudet määräytyvät joko osakaskuntien sopimien tai toimitusinsinöörin määrittämien arvosuhteiden mukaisesti. Osakaskiinteistöjen yhteisalueosuuksien arvot säilyvät ennallaan.

Toimituksen jälkeen uuden yhteisen alueen osakaskunta voi pitää järjestäytymiskokouksen, jossa hyväksytään osakaskunnalle säännöt ja valitaan hoitokunta. Osakaskunnan säännöt vahvistaa aluehallintovirasto. Muista myös ilmoittaa Maanmittauslaitokseen osakaskunnan uudet yhteystiedot.

Hae yhteisten alueiden yhdistämistä

 1. Ennen hakemuksen jättämistä: osakaskunnat päättävät yhdistämisestä kokouksissaan ja tekevät asiaa koskevan yhdistymissopimuksen.
 2. Kokoa tarvittavat liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan osakaskuntien kokousten pöytäkirjat, joista selviää yhdistymispäätös, ja yhdistymissopimus.
 3. Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet. Hakemuksen voi tehdä osakaskunnan puheenjohtaja tai osakaskunnan kokouksen valtuuttama henkilö.

Voit hakea toimitusta myös hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Toimituksen kestoaika

Toimituksen keskimääräinen kestoaika on 9 kuukautta.

Hinta

Maanmittauslaitos perii toimituksesta toimitusmaksun, joka määräytyy toimitukseen käytetyn työajan mukaan.

Yhteisen maa- tai vesialueen jakaminen

Yhteisen alueen jakaminen on harvinaista. Yleensä on kannattavampaa tehdä esimerkiksi yhteisen alueen lunastaminen. Yhteisen alueen jakamisessa osuutesi yhteisestä alueesta irrotetaan ja liitetään omaan kiinteistöösi. Voit irrottaa myös vain osan osuudestasi, tai toimituksessa voidaan irrottaa useamman osakkaan osuudet omaksi pienemmäksi yhteiseksi alueeksi.

Toimitusta voi hakea yhteisen alueen osakaskiinteistön omistaja tai useat omistajat yhdessä.

Yhteisen alueen omistaja on oikeutettu saamaan osuutensa erotetuksi, jos erottaminen ei aiheuta muille osakkaille merkittävää haittaa. Yhteisen vesialueen osalta lisäedellytyksenä on, että jakamiseen on erityinen syy. Jaolla ei voi erottaa koski- tai yhteismetsäosuutta.

Hae yhteisen alueen jakoa

 1. Kokoa mahdolliset asiaan liittyvät liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa.
 2. Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Voit hakea toimitusta myös hakemuslomakkeella (pdf, suomi,fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Toimituksen kestoaika

Toimituksen keskimääräinen kestoaika on 12 kuukautta.

Hinta

Maanmittauslaitos perii toimituksesta toimitusmaksun, joka määräytyy toimitukseen käytetyn työajan mukaan.

Maanmittaustoimitusten aikaveloitushinnat

Muut kuin kiinteähintaiset toimitukset ovat sekä erikseen että muun toimituksen yhteydessä tehtyinä aikaveloitteisia. Niissä kiinteistötoimitusmaksu määräytyy käytetyn työajan perusteella tuntihinnan 88 euroa mukaisesti. Näitä toimituksia ovat esimerkiksi yksityistietoimitus, halkominen, maantietoimitus ja lunastustoimitus.

Aikaveloitteisen toimituksen tuntihintaan sisältyvät

 • rajamerkkikustannukset
 • kokoustilakustannukset

Muut toimituksen suorittamisesta aiheutuneet kustannukset ja korvaukset, esimerkiksi apuhenkilökustannukset ja asiantuntijapalkkiot peritään erikseen. Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvan mittamiehen käyttämisestä apuhenkilönä peritään tunnilta 33 euroa.

Aikaveloitteisen toimituksen maksun määräytymisen tuntihintana käytetään yleensä työn suorittamisen ajankohtana voimassa olevia tuntihintoja.

Ei arvonlisäveroa.

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.