Tekninen kuvaus (WMS)

Uuden Karttakuvapalvelun (WMS) tuotannollinen käyttö alkanut 13.5.2019 ja samalla palvelun ylläpito muuttunut maksulliseksi. Aineistot ovat maksuttomia.

Palvelun käyttö vaatii sopimuksen Maanmittauslaitoksen kanssa, tarvittavat tunnukset saat verkkopalveluiden asiakastuesta.

Karttakuvapalvelun WMS-rajapinta perustuu WMS 1.3.0 standardiin (Web Map Service) ja se on saatavilla osoitteesta:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms

Palvelun metatietokuvaus on haettavissa palvelupyynnöllä:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Palvelu tukee ETRS-TM35FIN koordinaatistoa kaikille aineistoille. Lisäksi osassa aineistoja on tuettuna myös ETRS-GKnn koordinaatistot eri kaistoissa.

Suorituskyky

Lähtökohtaisesti WMS-rajapintapalvelua selvästi parempaa suorituskykyä tarjoaa Karttakuvapalvelun WMTS-rajapinta, jossa karttakuvat ovat saatavilla karttatiilimallin mukaisesti puskuroituna. 

WMS-rajapinnassa tehokkain siirtoformaatti vaihtelee aineistoittain (ja myös sovellustarpeittain): 

 • PNG (format=image/png)
  • Useimmiten sopivin formaatti muiden kuin ortokuva-aineistojen hakemiseen. Näille aineistoille palvelu tukee myös läpinäkyvän PNG-formaatin hakemista (parametrilla transparent=true). Läpinäkyvän PNG-kuvan (32 bittinen) hakeminen on jonkin verran hitaampaa kuin ilman läpinäkyvyyttä olevan PNG-kuvan (24 bittinen) hakeminen, joten transparent-parametrin arvolla voi olla vaikutusta myös suorituskykyyn.
  • Jos ortokuvia haetaan PNG-formaatista, tiedostot ovat oletuksena 8 bittisiä PNG-kuvia.
 • JPEG (format=image/jpeg)
  • Ortokuva-aineistojen hakemiseen suositellaan JPEG-formaatin käyttämistä. Tällöin kuvatiedostojen koko on pienin ja siten tiedonsiirto tehokkainta.

Myös koordinaatistovalinnalla voi olla vaikutusta palvelun vasteaikoihin:

 • ETRS-TM35FIN (crs=EPSG:3067)
  • Suorituskyky samalla tasolla kaikille aineistoille.
 • ETRS-GKnn (crs=EPSG:3873 ... crs=EPSG:3885)
  • Maastokartta- ja taustakartta-aineistojen osalta vasteajat hitaampia kuin ETRS-TM35FIN koordinaatissa haettuna.
  • Ortokuva-aineistoille suorituskyky samalla tasolla ETRS-TM35FIN koordinaatiston kanssa.

Palvelun kautta tarjotaan seuraavat aineistot:

 • Perus-, maasto-  ja yleiskarttarasterit (maastokartta)
 • Taustakarttasarja (taustakartta)
 • Kiinteistöjaotus
 • Ortokuvat

Aineistolla tarkoitetaan tässä yhteydessä WMS:n karttatasoa (layers-parametri). Kaikille aineistoille on tuettuna seuraavat värityylit (WMS:n styles-parametri):

 • ei parametria - rasteriaineiston oletusväritys 
 • light - rasteriaineisto hieman vaalennettuna

Palvelussa on tarjolla seuraavia aineistoja:

Aineistotunnus Koordinaatistotuki Tuetut ulostuloresoluutiot
taustakartta TM35FIN ja GKnn

0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m, 64 m, 128 m, 256 m, 512 m, 1024 m, 2048 m, 4096 m

maastokartta TM35FIN ja GKnn 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m, 64 m, 128 m, 256 m, 512 m, 1024 m, 2048 m, 4096 m
peruskartta_taustavari TM35FIN 1 m

kiinteistojaotus

TM35FIN 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m
kiinteistotunnukset TM35FIN 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m
ortokuva TM35FIN ja GKnn 0.25 m, 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m, 64 m, 128 m, 256 m, 512 m, 1024 m, 2048 m, 4096 m
ortokuva_vaaravari TM35FIN ja GKnn 0.25 m, 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m
ortokuva_luonnontuho TM35FIN ja GKnn 0.25 m, 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m

Palvelussa on sisäisesti eri tyyppisiä ortokuva-aineistoja, joita lueteltu seuraavassa molemmille aineistotasoille siinä priorisointijärjesteyksessä, johon em. logiikka perustuu:

ortokuva

 • Kansallisen ilmakuvausohjelman mukaisista alueista tuotetut väriortokuvat (0,5 m resoluutio, digikamera, etrs-tm35fin). Väriortokuvia on vuodesta 2008 alkaen.
 • MML:n maastotietojärjestelmää varten tuotetut mustavalko-ortokuvat (0,5 m resoluutio, 1:20 000 ilmakuvaus, filmikamera, etrs-tm35fin). Näitä kuvauksia on tehty vuosina 2008 ja 2009.
 • MML:n maastotietojärjestelmää varten tuotetut mustavalko-ortokuvat (0,5 m resoluutio, 1:16 000 tai 1:31 000 ilmakuvaus, filmikamera, kkj). Näitä kuvauksia on vuoteen 2007 saakka.
 • Topografikunnan ns. OrtoCD-aineisto (1,0 m resoluutio, 1:60 000 ilmakuvaus, filmikamera, kkj)

ortokuva_vaaravari

 • Kansallisen ilmakuvausohjelman mukaisista alueista tuotetut vääräväriortokuvat (0,5 m resoluutio, digikamera, etrs-tm35fin). Tällaisiä kuvia on vuodesta 2008 alkaen.
 • MML:n maastotietojärjestelmää varten tuotetut vääräväriortokuvat (0,5 m resoluutio, 1:20 000 ilmakuvaus, filmikamera, etrs-tm35fin). Näitä kuvauksia on pieneltä alueelta vuonna 2008.
 • MML:n maastotietojärjestelmää varten tuotetut vääräväriortokuvat (0,5 m resoluutio, 1:31 000 ilmakuvaus, filmikamera, kkj). Näitä kuvauksia on vuoteen 2008 saakka. Aineistoja on lähinnä Lapin alueella.

ortokuva_luonnontuho

 • luonnontuhoarviointeja varten tuotettuja ortokuvia
 • ominaisuudet kuten ortokuvilla
 • kattavuus hyvin pieni

 

Ortokuvien metatietorajapinnat

GetFeatureInfo

GetFeatureInfo-kysely palauttaa lisätietoa valitulta alueelta otetuista ortokuvista. Rajapinnan GetFeatureInfo-kyselyllä asiakassovellus voi tarvittaessa selvittää, mitä ortokuva-aineistoja käytetään tietyn GetMap-rajauksen palauttaman rasterikuvan irroituksessa.

WFS-metatietorajpinta

WFS-metatietorjapinnan kautta voi kysyä tietyltä alueelta otettujen kuvien kuvausvuosia.

 

Verkkopalveluiden asiakastuen lähettämillä tunnuksilla pääset kytkeytymään palveluun GetCapabilities-kyselyn kautta:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Kuten metatietokuvauksessa julkaistu niin WMS-palvelussa on käytössä seuraavia rajoitteita:

Rajoite Arvo Selite
Fees Sopimuksen mukaan Kts. Karttakuvapalvelun etusivu, jossa kerrottu tarkemmin. 
AccessConstraints Vaatii käyttäjätunnuksen Tunnistus HTTP Basic Auth mukaisesti.
LayerLimit 1 GetMap pyynnöissä huomioidaan vain ensimmäinen layers-parametrissa välitetty aineistotunnus (jos halutaan hakea useampaa karttatasoa, tulee tehdä jokaisen tason osalta erillinen oma GetMap pyyntö)
MaxWidth 3192 Suurin mahdollinen kuvan leveys pikseleinä. Kannattaa huomioida että kuvakoolla voi olla suuri vaikutus pyyntöjen vasteaikaan, pienemmän kuvan haku suoriutuu nopeammin.
MaxHeight 2048 Suurin mahdollinen kuvan korkeus pikseleinä.

 

GetMap-hakuesimerkit

Maastokartan haku PNG-kuvana (1 metrin pikselikoko):

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=maastokartta&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Kiinteistöjaotuksen (kiinteistörajat) haku läpinäkyvänä PNG-kuvana (0.5 metrin pikselikoko):

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=kiinteistojaotus&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350125,6939325,350375,6939575

Ortokuvan haku JPEG-formaatissa uusimmasta ortokuva-aineistosta:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=false&LAYERS=ortokuva&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Ortokuvan haku JPEG-formaatissa aikarajauksella (tässä TIME=1999/2005 määrittää aikavälin):

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=false&LAYERS=ortokuva&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700&TIME=1999/2005

Kts. lisää GetMap-kyselyiden esimerkkejä eri aineistoista alempana kohdassa Esimerkkejä.

 

Metatietorajapinnat

GetFeatureInfo-hakuesimerkkejä:

ortokuva:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/public/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetFeatureInfo&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&QUERY_LAYERS=metatieto%3Aortokuva&LAYERS=metatieto%3Aortokuva&TIME=1900%2F2018&TILED=true&BGCOLOR=0xFFFFFF&INFO_FORMAT=application%2Fjson&FEATURE_COUNT=100&I=39&J=65&WIDTH=256&HEIGHT=256&CRS=EPSG%3A3067&STYLES=&BBOX=376870.81109791994%2C6672506.87266401%2C377481.62278527475%2C6673117.684351365
 

ortokuva, vääräväri:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/public/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetFeatureInfo&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&QUERY_LAYERS=metatieto%3Aortokuva_vaaravari&LAYERS=metatieto%3Aortokuva_vaaravari&TIME=1900%2F2018&TILED=true&BGCOLOR=0xFFFFFF&INFO_FORMAT=application%2Fjson&FEATURE_COUNT=100&I=39&J=65&WIDTH=256&HEIGHT=256&CRS=EPSG%3A3067&STYLES=&BBOX=376870.81109791994%2C6672506.87266401%2C377481.62278527475%2C6673117.684351365
 

 

WFS-hakuesimerkkejä:

 

Tuotanto-julkaisu 13.5.2019

Tuotannollinen käyttö alkanut 13.5.2019 ja samalla palvelun ylläpito muuttunut maksulliseksi. Aineistot ovat maksuttomia.

BETA-julkaisu 03/2019

Palvelun toinen BETA-versio käyttöön 21.3.2019. Muutoksia tässä julkaisussa:

 • palvelun suorituskykyä parannettu
 • ETRS-GKnn tuki ortokuville, maastokartalle ja taustakartalle
 • pienempiä korjauksia ja täydennyksiä

BETA-julkaisu 06/2018

Palvelun ensimmäinen BETA-versio käyttöön.

GetMap-hakuesimerkit

Kustakin esimerkistä on lueteltu GetMap-pyynnön url ja vastauskuva (PNG tai JPEG-kuva). Pyyntöjen vastaukset on tallennettu tämän esimerkkisivun yhteyteen staattisina kopioina eli niitä ei haeta dynaamisesti rajapinnasta.

Maastokartta

Maastokartta on yhdistelmätaso, joka koostuu perus-, maasto-  ja yleiskartoista. Maastokartta-taso palauttaa sopivan kartan kyselyn resoluutiosta (BBOX, WIDTH ja HEIGHT -parametrien arvoista) riippuen.

Maastokartta, resoluutio 32 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=maastokartta&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=334250,6923440,366250,6955440

Maastokartta, resoluutio 32 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maastokartta, resoluutio 4 m/px:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=maastokartta&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=349250,6938440,351250,6940440

Maastokartta, resoluutio 4 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maastokartta, 1 m/px, styles=light

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=maastokartta&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=light&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Maastokartta, resoluutio 1 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taustakartta

Taustakartta 256 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=taustakartta&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=286250,6875440,414250,7003440  

Taustakartta, resoluutio 256 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taustakartta 1 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=taustakartta&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Taustakartta, resoluutio 1 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiinteistöjaotus

0.5 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=kiinteistojaotus&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350125,6939325,350375,6939575

Kiinteistöjaotus, resoluutio 0.5 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiinteistötunnukset

0.5 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=kiinteistotunnukset&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350125,6939325,350375,6939575

Kiinteistötunnukset, resoluutio 0.5 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortokuva

1 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=false&LAYERS=ortokuva&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Ortokuva, resoluutio 1 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortokuva, vääräväri

1 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=false&LAYERS=ortokuva_vaaravari&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Ortokuva, vääräväri, resoluutio 1 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortokuva, luonnontuho

1 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=false&LAYERS=ortokuva_luonnontuho&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=252000,6763000,254000,6765000

Ortokuva, luonnontuho, resoluutio 1 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peruskartta_taustavari

1 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=peruskartta_taustavari&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Peruskartta_taustavari, resoluutio 1 m/px