Paikkatiedon testipalvelu (poistunut käytöstä)

Paikkatiedon testipalvelu on päättynyt suunniteltua aiemmin, 21.11.2018. 

Palveluntarjoajan tekemien päivitysten johdosta Paikkatiedon testipalvelua ei voi enää hyödyntää.
Pahoittelemme tilannetta.

Paikkatiedon testipalvelu päättyy 31.12.2018

Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoja saa maksutta Karttakuvapalvelun rajapinnoilta: avoimesta WTMS-rajapinnasta sekä WMS- ja WCS-rajapintojen beta-versioista sekä testikäytössä olevasta vektoritiilien WMTS-karttakuvapalvelusta. Myös Inspiren mukaiset kysely ja katselupalvelut ovat avoimia ja maksuttomia.

Paikkatiedon testipalvelu tarjoaa Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoja avoimina rajapintapalveluina. Testipalvelu tarjoaa maastotietokannan sekä siitä johdetut pienimittakaavaiset kartat kolmen eri rajapintapalvelun kautta (WMS, WMTS, WFS). Lisäksi WMS-rajapintapalvelusta on saatavissa hallintorajat sisältävä Tilaston pohjakartta -tuote. Vektoritiilipalvelussa (WMTS) on maastotietokannan kohteiden lisäksi kiinteistörajat ja tunnukset sekä kiinteistön rajamerkit.

Aineistoihin voi kytkeytyä ilman käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Rajapinnat on tarkoitettu avoimeksi, vapaasti käytettäväksi kehitys- ja testausympäristöksi eikä rajapinnoilla ole käyttömäärärajoituksia. Niille ei kuitenkaan tarjota käytön tukea eikä Maanmittauslaitos takaa palvelun toimivuutta tai saatavuutta.

Vektoritiilien BETA-WMTS-palvelu tarjoaa seuraavat vektoritiilitasot Maastotietokannasta: rakennukset, maankäyttö, tiet, vesistöt ja rautatiet. Lisäksi palvelussa on kiinteistörajat, kiinteistötunnukset ja kiinteistön rajamerkit. Lisätietoa, tekninen kuvaus ja demoesimerkkejä osoitteessa https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/demo/. Demojen lähdekoodit saatavissa GitHubista. Anna palautetta palvelusta osoitteeseen sovellustuki(ät)maanmittauslaitos.fi, aiheeksi 'vektoritiilet'.

Dynaamisesti visualisoitava WMS-palvelu (1.1.1 & 1.3.0) tarjoaa Maanmittauslaitoksen maastotietokannan ja siitä yleistetyt pienimittakaavaiset aineistot Maanmittauslaitoksen maasto- ja taustakarttasarjan esitystyyleillä.

Maastotietokanta-aineisto on koko Suomen kattava Maastotietokannan MTK-GML skeeman mukainen tietokantakopio tietyltä ajankohdalta. Aineistoa päivitetään satunnaisesti kesän aikana. Aineisto tulee jatkuvaan päivitykseen syksyllä, jolloin rajapinnalla oleva aineisto päivitetään säännöllisesti. Palvelussa on myös Maastotietokannasta yleistettyjä pienimittakaavaisia aineistoja. Pienimittakaavaiset aineistot ovat vuodelta 2014.

Aineistoja käytettäessä noudatettava Maanmittauslaitoksen avointen aineistojen lisenssiä (käytännössä hyvin lähellä CC4.0 by):
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501

WMS GetCapabilities:
http://avoindata.maanmittauslaitos.fi/geoserver/ows?service=wms&version=1.1.1&request=GetCapabilities

Maasto- ja taustakarttasarjan SLD-esitystyylit:
SLD-esitystyylit määrävät karttakuvan ulkoasun. SLD-esitystyylit mahdollistavat erinäköisten visualisointien luomisen samasta datasta. SLD-esitystyylit ja niissä käytettävät svg-kuvat sekä dynaamisen WMS:n pikaohje ovat saatavilla Githubista.

SLD-esitystyylejä käytettäessä on noudatettava lisenssiä:

Creative Commons -logo
Maanmittauslaitoksen tekemät maastokartan ja taustakarttasarjan SLD-esitystyylit on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Tilaston pohjakartta
Tilaston pohjakartta -tuote sisältää kuntajaon, jossa kuntarajat leikattu meren rantaviivaan. Hallintoalueista on kuntien lisäksi kuvattu maakunnat, aluehallintovirastot sekä valtakunnan rajat. Aineisto on muokattu 1:1 000 000 mittakaavaisesta aineistosta.

Esimerkkikuva, joka sisältää kuntien rajat ja nimet sekä maakuntarajat : http://avoindata.maanmittauslaitos.fi/geoserver/wms?LAYERS=tilaston_pohjakartta&STYLES=&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG%3A3067&BBOX=375149.91294863,6770186.8878786,572559.65415957,6854791.0626832&WIDTH=1400&HEIGHT=600

Openlayers preview: http://avoindata.maanmittauslaitos.fi/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=tilaston_pohjakartta&styles=&bbox=58329.7734375,6600203.0,736264.0,7755332.0&width=1400&height=600&srs=EPSG:3067&format=application/openlayers

WMTS-palvelu (1.0.0) sisältää Maanmittauslaitoksen maastokartan ja taustakarttasarjan. WMTS-palvelun välimuistiin on tallennettu valmiita karttakuvia. Siten WMTS-palvelu on nopeampi ja kestää enemmän kuormaa kuin WMS-palvelu.  Aineistot on populoitu JHS-resoluutiossa tasoille 0-13. Tasot 14 ja 15 ovat myös käytettävissä, mutta niitä ei populoida etukäteen. WMTS-palvelun aineisto päivitetään, kun palvelun Maastotietokanta-aineisto päivittyy.

Aineistoja käytettäessä noudatettava Maanmittauslaitoksen avointen aineistojen lisenssiä (käytännössä hyvin lähellä CC4.0 by):
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501

WMTS GetCapabilities:
http://avoindata.maanmittauslaitos.fi/mapcache/wmts?service=wmts&request=getcapabilities&version=1.0.0

Käyttöliittymä:
http://avoindata.maanmittauslaitos.fi/mapcache/demo/wmts

WFS-palvelu (1.1.0, 1.1.1. & 2.0.0) sisältää Maanmittauslaitoksen maastotietokannan ja siitä yleistetyt pienimittakaavaiset aineistot.

Aineisto on demoaineistoa. Maastotietokantaa päivitetään satunnaisesti kesän aikana ja se tulee jatkuvaan päivitykseen syksyllä, jolloin rajapinnalla oleva

Maastotietokanta-aineisto on koko Suomen kattava Maastotietokannan MTK-GML-skeeman mukainen tietokantakopio tietyltä ajankohdalta. Aineistoa päivitetään satunnaisesti kesän aikana. Aineisto tulee jatkuvaan päivitykseen syksyllä, jolloin rajapinnalla oleva aineisto päivitetään säännöllisesti. Palvelussa on myös Maastotietokannasta yleistettyjä pienimittakaavaisia aineistoja. Pienimittakaavaiset aineistot ovat vuodelta 2014.

Aineistoja käytettäessä noudatettava Maanmittauslaitoksen avointen aineistojen lisenssiä (käytännössä hyvin lähellä CC4.0 by):
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501

WFS GetCapabilities:
http://avoindata.maanmittauslaitos.fi/geoserver/ows?service=wfs&version=1.0.0&request=GetCapabilities