Hyppää pääsisältöön

Lainhuutotodistus

Lainhuutotodistus on asiakirja, jolla osoitetaan rekisteriyksikön omistusoikeus. Siinä esitetään tiedot kiinteistöön viimeksi myönnetystä lainhuudosta ja vireillä olevasta lainhuutohakemuksesta sekä muusta kiinteistön, sen osan tai määräalan saantoa koskevasta merkinnästä rekisterissä.

Todistus voidaan ottaa vain voimassa olevasta kiinteistöstä tai määräalasta.

Otteella oleva päivämäärä osoittaa, minkä ajankohdan mukaisia tiedot ovat. Jos kyseessä on oikeaksi todistettu todistus, allekirjoitustiedot esitetään alareunassa.

Todistuksesta näkyy henkilön nimi ja syntymäaika, jos tiedot on tallennettu rekisteriin.

Jos tarvitset todistuksen, jossa näytetään henkilötunnus ja yhteystiedot, ota yhteys asiakaspalveluumme. Perustele käyttötarkoitus, kun tilaat henkilötunnuksellisen todistuksen. Sopimusasiakkaat, joilla on KTJ-käyttölupa, saavat laajat henkilötiedot käyttöönsä.

Osta otteita ja todistuksia

Katso esimerkki lainhuutotodistuksesta. Todistuksella näkyvät henkilötiedot ovat keksittyjä.

Perustiedot

Kiinteistön tai määräalan perustiedot ovat: kiinteistö- tai määräalatunnus, nimi, rekisteriyksikkölaji, kunta ja rekisteröintipäivämäärä.

Todistuksen perustiedot-osiossa kiinteistöstä kerrotaan rekisteriyksikön nykyiset pinta-alatiedot sekä Kiinteistörekisterin arkistoviitetieto. Tonteista ja yleisistä alueista kerrotaan myös kaavan mukainen käyttötarkoitus. Määräalasta näytetään myös sijaintirekisteriyksikkö, luovuttajayksikkö, rekisteröinnin tietolähde ja olotila.

Lainhuutotiedot

Lainhuutotiedot-osiossa esitetään lainhuudon laatu ja päivämäärä, voimassa olevat omistajatiedot, omistusosuudet, saantotiedot ja arkistoviite.

Jos kiinteistölle tai määräalalle on vireillä lainhuutohakemus, todistuksessa esitetään tiedot vireillä olosta, vireilletulopäivämäärästä, asianumerosta ja hakemustunnuksesta kerrottu.

Jos kyseessä on selvennyslainhuuto, on tiedot selvennyslainhuudon pohjana olleista aikaisemmista asioista esitetty.

Jos kiinteistöä ei ole lainhuudatettu, todistuksessa lukee ”Rekisteriyksiköllä ei ole lainhuutomerkintöjä”.

Määräalojen lainhuutotiedot

Määräalojen lainhuutotiedot -osiossa luetellaan rekisteriyksiköllä olevat erottamattomat määräalat tai erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet. Määräalasta esitetään määräalatunnus ja rekisteröintipäivämäärä.

Jos lainhuuto on myönnetty määräalalle, todistuksessa esitetään asianumero, arkistoviite, omistusosuus ja omistajat. Jos lainhuutoa on vasta haettu, esitetään tieto vain vireilletulopäivämäärästä ja hakemustunnuksesta.

Lainhuudattamattomat luovutukset

Osiossa esitetään ne rekisteriyksikön ja sen määräalojen tai erillisinä luovutettujen yhteisalueosuuksien luovutukset, joille ei ole haettu lainhuutoa tai joiden lainhuuto on vireillä.

Osioon on merkitty saannon laatu ja päivämäärä, luovutustunnus, tietolähde, luovuttajat, saajat sekä luovutuksen kohde.

Omistajien yhteystietoja

Omistajien yhteystietoja esitetään vain lainhuutotodistuksen laajat henkilötiedot -versiossa.

Omistajien yhteystiedot esitetään todistuksen liitteellä. Liitteelle poimitaan lainhuutojen, määräalanlainhuutojen ja huudattamattomien luovutusten saajat.

Jos kohteelle ei löydy yhtään näytettävää henkilöä, näkyy liitteessä teksti "Yhteystietoja ei saatavilla". Jos yhdellekään tulosteen kohteelle ei löydy yhtään näytettävää henkilöä, liitettä ei tulostu.